"Den skola som haft ”rullning” längst och som får det att fungera väldigt bra är Riksten." säger Birgitta Zelezny-Ulvered. Foto: Stefan Källstigen/Botkyrka Kommun

Skolor i Botkyrka satsar på distansundervisning

Flera skolor, både grundskolor och gymnasier, har valt att gå över till distansundervisning på deltid efter den tilltagande corona-spridningen under hösten.

  • Publicerad 17:13, 19 nov 2020

När det gäller grundskolorna i Botkyrka hade Rikstens skola, Malmsjö skola, Kassmyraskolan och Falkbergsskolan infört distansundervisning på deltid under onsdagen.

– Med olika ”rullning” för de äldre eleverna i hemstudier och distansundervisning, säger Birgitta Zelezny-Ulvered, som är tillförordnad verksamhetschef/skolchef i grundskolan.

Friska elever

När det gäller grundskolorna så ligger smittspridning bland eleverna inte bakom besluten.

– Eleverna är friska och pigga men många lärare är snuviga och har tagit prov och väntar på svar eller provtagning. Vi gör allt vi kan för att upprätthålla så mycket verksamhet som möjligt, och i första hand se till att de yngre eleverna som behöver omsorg är i skolan. För elever i behov av särskilt stöd görs lösningar så att de är på skolan, säger Birgitta Zelezny-Ulvered.

Distans på heltid i Tumba

Under hösten har många elever på gymnasierna i Botkyrka och Salem delvis distansundervisning. Skolornas upplägg ser olika ut med rullande scheman för tid på skolan och hemma.

På Tumba gymnasium har dock de högskoleförberedande programmen i åk 2 och 3 helt gått över till distansundervisning från vecka 47 och fram till jul.