På den här platsen, intill Ekensbergsskolan, har en mängd farliga ämnen hittats i marken. Planen är att bygga ett nytt skolhus här nästa år. Foto: Sacharias Källdén

Skolområde i Söderort kraftigt förorenat

Höga halter av bland annat arsenik, kvicksilver och bensen har hittats i marken vid Ekensbergsskolan. Nu måste området saneras.

  • Publicerad 21:00, 22 maj 2018

Tidningen har berättat tidigare att marken vid Ekensbergsskolan innehåller gifter som kan innebära risk för människors hälsa. Nu har Sisab tagit prover på marken ner till två meters djup och rapporten visar förhöjda halter av en rad olika metaller. Bland annat arsenik, bly och kvicksilver, petroleumkolväten, bland annat bensen, och PAH, ett ämne som finns i asfalt.

För höga halter

Halterna är så pass höga att de överstiger Naturvårdsverkets gränsvärden för vad som är okej om man ska bygga en skola eller bostäder.

– Eftersom det rör sig om känslig verksamhet, som skola och förskola, är det lägre gränsvärden, alltså kraven på vad marken får innehålla är hårdare, säger Annika Burström, projektledare på Sisab.

Provtagningen gjordes med borrbandvagn på sju punkter spridda över undersökningsytan. Föroreningarna kommer från båtvarvet som bedrivits på platsen i nära hundra år, och gamla fyllnadsmassor som man använde då. Verksamheten pågick ända fram till 1970-talet.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Idag är den giftiga jorden ”inkapslad” med asfalt och konstgräs och då utgör den ingen risk för barnen, enligt experterna.

– Det är först när man börjar gräva och röra i marken som det kan spridas, säger Annika Burström.

Nytt skolhus ska byggas

Tomten som är förorenad är cirka 2 800 kvadratmeter stor och det är inte klart än hur mycket av den som måste saneras. Inte heller hur långt ner i marken man måste gräva.

– På vissa ställen kanske det räcker med en halv meter, medan på andra krävs att man gräver två meter ner, säger Annika Burström.

Anledningen till saneringen är att det ska byggas ett nytt skolhus på marken. Den gamla skolbyggnaden som stod där har rivits och tillfälliga paviljonger har placerats på skolgården. Det stora skolhuset intill sparas och renoveras.

Planen är att börja bygga det nya skolhuset i februari 2019 och när allt är klart ska skolan ha plats för cirka 300 elever, drygt 100 fler än idag, med årskurs F-6.

Sisabs konsult ska nu ta fram en plan för saneringen, där det framgår hur stora mängder jord som behöver fraktas bort och hur stora riskerna är att vistas i närheten.

Här ska skola byggas – på giftig mark