Flyttar. Engelska skolan måste flytta från Telefonplan, ny söker man en plats för att bygga en ny skola. Foto: Internationella engelska skolan

Skolkris i Hägersten: Nu tvingas Engelska skolan bort från Telefonplan

Internationella Engelska skolan måste flytta från Telefonplan för att ge plats för nya bostäder.

  • Publicerad 11:53, 3 feb 2017

Internationella engelska skolan måste bort. Skolan får inte plats när fastighetsägaren Scanprop ska bygga 150 nya bostäder i området och nu rivs skolans kontrakt i förtid.

Idag håller skolan till i Ericsons gamla kontorslokaler på Tellusborgsvägen och kontraktet gäller egentligen farm till 2031. Men nu sägs det upp i förtid.

– När vi skrev kontraktet fanns det ingen anledning att tro annat än att vi skulle kunna vara kvar. När vi skriver kontrakt skriver vi alltid kontrakt på 15-20 år och det gjorde vi vid Telefonplan också. Det här är första gången en fastighetsägare vi skrivit kontrakt med inte får till en detaljplaneändring, säger Jörgen Stenquist, vice vd på Internationella engelska skolan AB.

Skolan har bara ett tillfälligt bygglov för att hålla till i lokalerna, och nu står det klart att stadsbyggnadskontoret säger nej till att ändra detaljplanen för att tillåta en permanent skola i byggnaden.

Skolgården är för liten, tycker kontoret och kräver en större skolgård för att ändra i detaljplanen och ge ett permanent bygglov.

Men någon större gård är det inte tal om, det skulle innebära att fastighetsägaren inte får plats med lika många bostäder och nu planerar man istället att riva fastigheten.

Planerar helt ny skola

Det tillfälliga bygglovet löper ut om bara ett par år, men staden har bett skolan och fastighetsägaren att ansöka om en förlängning så att skolan kan stanna i byggnaden fram till 2021.

På längre sikt är planen att bygga en helt ny skola.

– Vi har sedan en tid en ingående dialog med staden och fastighetsägare om lämplig mark för att bygga en ny skola. Vi har redan identifierat några platser i området men var vill jag inte säga just nu för att inte störa stadens arbete, säger Jörgen Stenquist.