Problemen på Storvretskolan har pågått under flera år. Foto: Claudio Britos

Skolinspektionen: Därför tar vi över skolan

I åtta månader ska två statligt utsända rådgivare gå in och styra Storvretskolans verksamhet för att komma tillrätta med de allvarliga problemen på skolan. "Kommunen har inte tagit ansvar. Det handlar om ledningen på flera olika nivåer", säger Jukka Kuusisto på Skolinspektionen.

  • Publicerad 14:15, 9 jan 2019

Under morgonen var Skolinspektionens avdelningschef Jukka Kuusisto i Botkyrka för att informera kommunen om beslutet om att gå in med statliga åtgärder för att styra upp situationen på Storvretskolan. Något varken han eller någon annan på Skolinspektionen behövt göra tidigare.

– De allra flesta huvudmän rättar sig efter våra förelägganden. Tidigare har vi aldrig behövt gå såhär långt. Men jag tycker att man tog till sig det här med stort allvar, säger han.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Skolinspektionen påtalade problemen hösten 2016, men på de över två åren som kommunen har fått på sig att åtgärda dem har för lite hänt.

Och nu skickar man alltså in två särskilda rådgivare som under åtta månader ska styra verksamheten för att få skolan på rätt köl.

– Det är en rimlig tid för att rätta till problemen. Det här är väldigt kvalificerade personer som har pedagogisk utbildning och är erfarna skolledare som ska gå in och styra skolan med rektorn. Vi gör det här för att eleverna ska få tillgång till utbildning av god kvalitet, som de har rätt till i det svenska skolsystemet, säger Jukka Kuusisto.

Kränkningar och trakasserier mellan elever, avsaknad av ett tydligt förebyggande arbete mot det, undervisning som inte anpassas till elevernas behov och barn som inte får det särskilda stöd de behöver för att klara utbildningen är några av bristerna som Skolinspektionen fortfarande ser.

Har man rättat till några av problemen på den här tiden?

– I viss mån har man åtgärdat det som handlar om trygghet och studiero, men inte tillräckligt för de problem som finns, säger Jukka Kuusisto.

Hur upplever du att Botkyrka kommuns inställning till problemen varit?

– Kommunen har inte tagit sitt ansvar konstaterar vi. När problemen går såhär långt handlar det om ledningen på flera nivåer, både skola och hos huvudmannen (kommunen reds. anm). Jag vill inte peka ut någon men mot bakgrund att man inte har åtgärdat brister trots flera förelägganden saknas tillräcklig styrning, säger Jukka Kuusisto.

Är det här ett underkännande?

– Vi kan säga såhär: vi är inte färdiga med beslutet om hur huvudmannen ser till att elever i kommunen får utbildning av god kvalitet, det kommer om några månader. Men det är klart att ett sånt här beslut påverkar bedömningen, säger Jukka Kuusisto.

Och ekonomiskt kan det bli en dyr historia för Botkyrka. Kommunen ska stå för de kostnader som de statliga åtgärderna innebär och betala ett utdömt vite på 700 000 kronor till Skolinspektionen. Dessutom har Storvretskolan ytterligare ett hot om ett vite på 1,4 miljoner kronor.

– Vi har inte beslutat om vi ska kräva in det än, säger Jukka Kuusisto.

Staten ingriper mot skola i Botkyrka

Stora problem med kränkningar och stök på Storvretsskolan – hotas av böter

Hotas av miljonböter för skolbrister – vill slippa betala

Miljonsmäll för brister på skolor

Brunnaskolan slipper betala 700 000 i böter