Skolchefen slutar – andra stora avhoppet på ett år

Först slutade ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom som Haninges grundskolechef. Nu lämnar även högsta skolchefen Mats Öhlin kommunen.

  • Publicerad 06:00, 10 dec 2018

Mats Öhlin har i 14 år varit Haninges högste skolchef, men lämnar jobbet med omedelbar verkan.

Mest uppmärksamhet fick han i början av sin anställning i mitten av 00-talet.

Haninges skolresultat låg då i landets absoluta bottenskikt, men i ett nytt blocköverskridande politiskt samarbete – det som kom att kallas Haningemodellen – höjde kommunen resultatkraven på eleverna i kommunens socioekonomiskt svagare områden, vilket lyfte skolresultaten och modellen blev omtalad runt om i landet.

Lämnade för grannkommunen

Skolresultatens utveckling i Haninge började dock åter att tappa fart efter några år.

Mats Öhlins avsked är det andra stora avhoppet från Haninges utbildningsförvaltning på ett år.

Även ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom har lämnat jobbet som Haninges grundskolechef för en chefstjänst i Nynäshamn.

Hon kom till Haninge inför 2015 som en profilerad prestigevärvning, känd genom UR:s ”Rektorerna” där hon hade ökat andelen gymnasiebehöriga elever på  Ronnaskolan i Södertälje från 52 procent till 76 procent på två år.

Hon har varit öppen med sin åsikt att det fria skolvalet i Sverige ökat skolsegregationen, och hon satt med i S- och MP-regeringens tillsatta skolkommission, som tog fram en strategi med fokus på ökat statligt stöd och tydligare styrning som ska öka skolresultaten, kunskapen och likvärdigheten i den svenska skolan.

Lyckades med gymnasiebehörigheten – men inte med betygen

Lina Axelsson Kihlbloms mål när hon kom till Haninge var att kommunen senast 2018 skulle ha samma meritvärde och gymnasiebehörighet som övriga landet.

Hon lyckades med gymnasiebehörigheten, den är nu högre i Haninge än i riket. På två år fördubblade hon bland annat andelen nyanlända i Haninge som nådde gymnasiebehörigheten.

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet:: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18
Visa merVisa mindre

Men hon lyckades inte få upp det genomsnittliga meritvärdet bland Haninges elever till riksnivån. Det vill säga, sammanräkningen av elevernas bästa betyg.

– Jag menar att vi höjde skolresultaten i Haninge med två-tre procent under min tid i Haninge. Framförallt lyckades vi ta emot många nyanlända med bravur, säger Lina Axelsson Kihlblom till Mitt i.

Haninge halkar även efter när det gäller andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen.

I fjol konstaterades bland annat att inte ens hälften av Brandbergsskolans elever hade godkänt i alla ämnen. Men Lina Axelsson Kihlblom säger att hon var med att få skolan i ekonomisk balans.

Vände ekonomin på Brandbergsskolan

– Det socioekonomiska perspektivet är enormt intressant för resultatet, säger hon.

– Det var ekonomiskt kaos när jag kom till Brandbergsskolan, men vi vände det till ekonomiskt överskott.

I Nynäshamn jobbar hon sedan snart ett år tillbaka som förvaltningschef för utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningen.

– Jag hade tre roliga år i Haninge, men utmaningen som Nynäshamn kom med kändes härlig, säger hon.

Mitt i har utan framgång sökt Mats Öhlin för en kommentar.