Skolchef kritiserade politiker – fick sparken

Haninges förre utbildningschef, Mats Öhlin, började 2017 att utreda skolnämndens ordförande Maria Fägersten (S) för kränkande särbehandling av anställda på förvaltningen. När han på nytt tog upp arbetsmiljöproblemen i höst köptes han ut.

  • Publicerad 07:00, 12 dec 2018

Mitt i har tidigare berättat om det bristande förtroendet mellan Haninges skolförvaltning och grundskolepolitikerna.

Två tunga skolchefer – ”superrektorn” Lina Axelsson Kihlblom och ”Haningemodellens” grundare Mats Öhlin – har lämnat Haninge på mindre än ett år.

Och minnesanteckningar Mitt i tagit del av, visar nu att misstron mellan nämndledningen och förvaltningen varit så stor att det resulterat i kränkande särbehandling och arbetsmiljöproblem.

I början av 2017 inledde den nu sparkade utbildningschefen Mats Öhlin en utredning av den ”psykosociala arbetsmiljön” för de chefer som hade mycket kontakt med skolnämndens ordförande Maria Fägersten (S).

Fakta

Detta är kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem.

Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa, och kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Det är bra att diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, både nyanställda och inhyrda.

Källa: Arbetsmiljöverket
Visa merVisa mindre

I kartläggningen intervjuade företagshälsovården de berörda cheferna, och på utbildningsförvaltningens ledningsgruppsmöte i mars 2017 meddelade Mats Öhlin ledningsgruppen att det tycktes förekomma ”kränkande särbehandling” och att han ”behövde agera” i frågan.

Punkten om kartläggningen har plockats bort i de diarieförda minnesanteckningarna, men Mitt i har tagit del av den andra versionen där det framgår att Mats Öhlin ska hantera saken ”så diskret som möjligt.”

”Arbetsmiljöproblem för flera”

Mitt i har inte fått tag på rapporten från företagshälsovården, men vi har pratat med många anställda och före detta anställda på Haninge kommun.

Flera vittnar om att Maria Fägersten visserligen är engagerad, men att hon inte drar sig för att skälla ut folk öppet eller i mejl, att hon vill detaljstyra och att hon under perioder av mandatperioden har haft stort misstroende mot förvaltningen.

– Det har varit ett arbetsmiljöproblem för flera anställda, en daglig belastning och en oförutsägbarhet. Det finns dem som valt att lämna förvaltningen på grund av situationen. Tyvärr har problemen fortsatt även efter rapporten 2017, säger en person som inte vill gå ut med sitt namn i tidningen.

Avskedet kom plötsligt

Tidigare i höst, den 11 oktober, hade grund- och förskolenämnden sitt årliga möte med kommunens revisorer. Det kom att bli Mats Öhlins sista arbetsdag, efter 14 år som utbildningschef i kommunen.

Enligt vad Mitt i erfar ska Mats Öhlin på mötet på nytt ha lyft frågan om arbetsmiljön runt nämndordföranden, men i stället för en diskussion ska mötet direkt ajournerats och Mats Öhlin fått gått på semester med omedelbar verkan för att därefter ha blivit utköpt för två miljoner kronor.

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet:: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18
Visa merVisa mindre

Kommundirektör Magnus Gyllestad bekräftar för Mitt i att Mats Öhlin tog upp frågan på mötet:

– Utifrån min bedömning var det inte lyckat gjort av Mats att släppa en sådan sak på sittande möte, det försvårar snarare saken. Om det nu var så allvarligt så ska man lyfta det till sin chef, alltså mig, sedan börjar man med en dialog om det går att hantera och eventuellt tar man sedan extern hjälp.

– Jag kan förstå att detta kopplas ihop med att Mats slutade, men för mig var inte detta anledningen till min analys att vi behövde annat ledarskap.

Kände du till att Mats Öhlin på eget bevåg lät företagshälsovården granska miljön runt Maria Fägersten?

– Jag har hört att det förts samtal i utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, men jag kände inte till granskningen.

Mitt i har sökt Mats Öhlin upprepade gånger. Maria Fägersten vill själv inte själv kommentera saken.

Inte heller skolnämndens förste vice ordförande Sahir Drammeh (MP), eller andre vice ordförande Tobias Hammarberg (L) vill kommentera turerna kring Lina Axelsson Kihlblom och Mats Öhlins avgångar.