Nya skolan. Så här ser planerna ut för nya grundskolan i Sandudden. Foto: LLP Arkitektkontor AB/Ekerö kommun

Skolbygget i Sandudden kan försenas upp till två år

Efter den upprivna detaljplanen för Sanduddens skola måste flera åtgärder göras. Sedan ska allt ut på samråd och granskning igen. "Självklart är det tråkigt att börja från början", säger Arnulf Langet (M) byggnadsnämndens ordförande.

  • Publicerad 15:36, 26 nov 2021

Jag skulle tro att det tar cirka ett och ett halvt till två år

Ordförande. Arnulf Langlet, ordförande i byggnadsnämnden. Foto: Daniel Rohlin

Mark- och miljödomstolen upphävde nyligen detaljplanen för Sanduddens skola, se faktaruta. Enligt Bjarne Karlsson, rådman vid mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt, är det inte helt ovanligt att liknade avslag görs.

Domstolen gjorde nedslag på att det inte gjorts en tillräcklig utredning kring rasrisk vid slänten ovanför skolan. Risken finns framför allt på sikt, menar han.

– Det är brister i utredningen och kan gå galet om man i framtiden schaktar för djupt, säger han.

Dessutom anmärktes att området har enskilt huvudmannaskap, det vill säga att kommunen inte har vägansvar. Det är varken ovanligt eller fel. Men då måste kommunen enligt Plan- och bygglagen tydligt ange i planbeskrivningen varför de anser att det ska vara enskilt och inte kommunalt huvudmannaskap.

– Där är regeln att kommunen måste visa särskilda skäl och det anses de inte ha gjort, säger Bjarne Karlsson.

Kommunen planerar en större genomlysning av vägansvar.

– Arbetet gjordes utifrån premisserna att det inte var kommunalt huvudmannaskap. Men det finns all anledning att se över om det ska vara det. Det är en fråga vi har lyft för utredning, säger byggnadsnämndens ordförande Arnulf Langlet (M).

Huvudmannaskap

Alla platser måste ha en huvudman. Den som har huvudmannaskapet ansvarar för att exempelvis underhåll och skötsel görs. Det kan vara både kommunalt eller enskilt huvudmannaskap, exemplvis genom vägföreningar.

Huvudregeln i Plan- och bygglagen är att kommunen ska vara huvudman för allmänna platser i en detaljplan. Men det måste inte vara så. I Ekerö kommun är det vanligt att lokala vägföreningar har huvudmannaskap för vägar.

Enligt lagen bör kommunen bland annat beakta i vilken omfattning allmänheten utnyttjar den allmänna platsen om de anser att enskild huvudmannaskap ska råda på ett område.

Källa: Boverket och Ekerö kommun

Visa merVisa mindre

Är besviken

Arnulf Langet trodde att detaljplanen skulle vinna laga kraft, beskedet blev en viss besvikelse.

– Många gånger är sådant här inte svart eller vitt. Nu får vi en chans att titta över det här och göra det bättre, säger han.

Men han vill inte kalla det ett misslyckande.

– Det är ingen katastrof, jag skulle inte använda så starka ord. Men det är tråkigt att behöva börja om och självklart blir det en fördröjning som tar tid och kostar pengar, säger Arnulf Langlet.

Processen med en ny detaljplan tas nu om. Det justerade förslaget måste ut på nytt samråd för att ta emot synpunkter från de som påverkas av planerna. Det väntas ske våren 2022. Sedan väntar granskning och antagande.

– Jag skulle tro att det tar cirka ett och ett halvt till två år, säger han.

Ökade arbetskostnader

Det innebär i dagsläget att bygget skulle kunna påbörjas först 2023.

Vad gäller utökade kostnader för hela projektet när processen tas omkan han inte ge någon summa vad det landar på. Men främst gäller det arbetskostnad.

– Mycket är redan gjort, men det som blir en extra kostnad är mest tidsåtgången för tjänstemännen som ska gå igenom utredningen, säger han.

Plats för 900 elever

I dag har Sanduddens skola omkring 400 elever mellan förskoleklass och årskurs sex.

Enligt de planer som kommunen har för skolan är att den ska byggas ut till en F-9-skola med plats för cirka 900 elever.

Kommunen vill på sikt riva dagens lokaler och ersätta med två nya byggnader samt en idrotthall. De vill även flytta busslingan som går i närheten för att göra trafiksituationen säkrare.

De nuvarande byggnaderna ska inte rivas innan de nya är helt klara.

Källa: Ekerö kommun

Visa merVisa mindre

Färingsöbon gör hundleksaker av gamla tyger

Nyheter Kärleken till hundar blev affärsidé Överblivna tyger och understimulerade hundar – det var kombinationen som kickade igång Färingsöbon Emelie Frisks företagsidé.fredag 14/1 16:23

Tranholmens is lockar besökare i alla åldrar

Nyheter Stort säkerhetsarbete för säker skridskoåkning Efter två mildare vintrar kan alla skridskoentusiaster äntligen snöra på sig grillorna. Sedan mellandagarna har Tranholmens isbana återigen öppet – till besökarnas stora glädje.fredag 14/1 15:52

Vaccinationskrav för nyanställda i Ekerö kommun

Nyheter Gäller vård- och omsorgspersonal Har du inte vaccinerat dig kan du inte få vård- och omsorgsjobb hos Ekerö kommun. Det beslutades av kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) på torsdagen.torsdag 13/1 16:41