Tror på systemet. Skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L). Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Skolborgarrådet om fusk i skolvalet: "Inte fått signaler"

Skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist (L) har varit i kontakt med föräldrarna som misstänker att barn "fulskrivs" på adresser nära populära skolor.

  • Publicerad 11:52, 7 jun 2021

Hon säger att det är en "olycklig utveckling" om det ser ut på det viset.

Hur länge har du känt till fenomenet med adressfusk?

– Jag personligen har inte haft kännedomen om att man skriver sig på andra adresser.

Mitt i skrev 2014 om att detta försiggick i staden?

– Då var jag förvisso inte skolborgarråd, utan ledamot i socialnämnden.

Enligt Smedberg-Palmqvist är det efter kontakten med föräldrarna som hon har förstått att adressfusk upplevs som ett problem i Bromma.

– Jag har inte tidigare fått signaler om att det är ett stort problem vi måste ta tag i och jag har heller inte hört något sådant från föräldrar i någon annan stadsdel under min tid i utbildningsnämnden.

Vilket ansvar har du för att säkerställa att skolvalet går rättssäkert till?

– I den mening att som politiker kan man alltid lyfta frågor på agendan. Där har jag en viktig funktion.

Tar dagens system hänsyn till barnets bästa?

– Ja, det tycker jag verkligen. Jag kan inte se vad alternativet ska vara. Den relativa närhetsprincipen avgör vilken skola man tillhör, samtidigt som man har möjlighet att söka vilken skola man vill.

Å andra sidan tror hon att staden kan bli bättre på att informera om vad som gäller, som att man aldrig kan vara säker på att komma in på sitt förstahandsval.

I vissa fall kan resultatet bli "olyckligt", säger hon.

– Det kan bli väldigt främmande för en elev som känner tillhörighet i Bromma men hamnar i en annan stadsdel. Utbildningsförvaltningen gör allt för att hitta lösningar för dessa enskilda elever som blivit ensamma.