Skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) vill först reda ut ansvarsfrågan för utredningen innan hon säger ja. Foto: Pekka Pääkkö

Skolborgarrådet går emot sig själv om förskoleavgift

Socialdemokraterna vill att skilda föräldrar ska dela på förskoleavgiften. Så sent som i maj höll skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) med. Men nu när det är dags för beslut har hon ändrat sig.

  • Publicerad 11:39, 14 sep 2020

Idag skickas fakturan för förskoleavgiften till den förälder där barnet är folkbokfört. Det vill Socialdemokraterna, som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat, ändra på och har lämnat in en motion där de föreslår att separerade förälder istället ska dela på förskoleavgiften.

– Det är inte de förälder som har barnet boende hos sig som ska agera kronfogde, sa Kadir Kasirga (S), oppositionsborgarråd med ansvar för skolfrågor till Mitt i i våras.

Tidigare positiv men nu backar skolborgarrådet

Motionen togs upp i utbildningsnämnden i maj och skolborgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist (L) var då positiv till förslaget.

– Jag tycker att det här verkligen är på tiden. Som feminist tycker jag att man ska dela på föräldraansvaret. Det är en rättvisefråga. Vi borde ha gjort det långt tidigare, sa Isabel Smedberg-Palmqvist i maj till Mitt i.

Men nu när förslaget ska upp i kommunstyrelsen så  backar hon och väljer att inte bifalla motionen.

Jag är fortfarande mycket positivt inställd. Detta är en viktig jämställdhetsfråga. Vi måste först få klart för oss hur utredningen ska gå till och vilken nämnd som ska ansvara för den, kommenterar Isabel Smedberg-Palmqvisti ett mejl till Mitt i.

Vad kan man förvänta sig framöver, blir det ett ja eller nej till en delad faktura?

– Ja, förutsatt att vi inte stöter på juridiska problem.

Oppositionsborgarrådet Kadir Kasirga (S) vill att vårdnadshavare ska dela på fakturan.  Foto: Anna Z Ek

”Det finns ingen politisk vilja att göra något åt det när”

Socialdemokraterna är besvikna över vändningen.

– Jag tycker det är bra att det finns möjlighet till en samsyn och det är beklagansvärt att hon backar och visar att det inte finns en politisk vilja stark nog att faktiskt göra något åt det här.  Hon har sagt att det här ska utföras och nu backar hon, säger Kadir Kasirga.

De flesta remissinstanser är positiva

Förslaget har skickats på remiss till flera stadsdelsförvaltningar i Stockholm samt till Tyresö kommun som redan har ett sådant system och samtliga är positiva till att utreda frågan.

Stadsledningskontoret anser att förändringen skulle innebära både juridiska och praktiska svårigheter och behöver utredas noggrant. De framför också att en förändring skulle innebära ökade kostnader för staden såväl tekniskt som administrativt och anser därför att beslut i frågan bör fattas i samband med kommunfullmäktiges budget.