Skolan toppar oppositionens budgetförslag

Tre huvudspår; skola, klimat och en god arbetsgivare. Det är kärnan i budgetförslaget från oppositionen med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

  • Publicerad 14:38, 12 dec 2018

Måndagen den 17 december är det dags för budgetbeslut i kommunen, och nu har oppositionen tagit fram sitt budgetförslag.

I mångt och mycket är den en motsatsbudget, det vill säga tvärtom på flera poster jämfört med Alliansens redan lagda förslag. Kompetensnämnden ska vara kvar, pengar för nyanlända i skolan ska vara kvar och SL-kort för ungdomar ska vara kvar.

Men det finns också likheter. Bland annat vill även oppositionen att stödet till kvinnojouren höjs.

Men det är skolan som får störst uppmärksamhet, även om klimatet och den goda arbetsgivaren också lyfts fram som kärnfrågor.

Skolan – alla ska klara målen

Elevpengen och barnpengen höjs med 3,4 procent. Detta tillsammans med satsningar två miljoner till elevhälsa, 36 miljoner för finansiera ökade resurser till ökande volymer i förskolan och 1,5 miljoner till en giftfri förskola gör skolan till vinnare i budgeten.

Man ger också barn- och ungdomsnämnden en rad riktade uppdrag, däribland att genomföra en ”kunskapssatsning på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom Järfällas förskolor och grundskolor i syfte att minska hemmasittarproblematik och med målet att alla elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska nå gymnasiebehörighet.”.

Miljöpartiets gruppledare, Jiang Millington, har länge arbetat för de här frågorna.

– Jag är extremt stolt över det här riktade uppdraget. Det är en het fråga och vi tar det här på allvar och storsatsar på den här gruppen, säger hon.

Klimatet – hög tid att agera

Det är nu eller aldrig för klimatet i oppositionens budget. Koldioxidbudgeten som togs fram 2017 ska få en fortsättning i form av en klimatfärdplan med utsläppsminskningar för att även Järfälla ska hålla sig till det globala klimatavtal som skrevs under i Paris 2015. Man satsar också 1,5 miljoner på ett så kallat Klimatkliv som ska gå till utsläppsminskningar inom den kommunala verksamheten.

Klimatklivet innebär bland annat satsningar på:

Att vegetarisk kost ska bli standard vid representation

Att fasa ut bilpooler och införa cykelpooler och att tjänstebilsflottan blir mer miljövänlig

Att det blir lättare för privatpersoner att sortera sopor

Att det skapas fler återbruksstationer

Kommunen – en attraktiv arbetsgivare

I budgeten talar oppositionen om en feministisk politik där satsningar på kvinnojouren med 700 000 mer än tidigare ska stärka deras arbete. Man satsar också på värdegrundsarbete för skolan för att minska problem med sexuella trakasserier och ska arbeta aktivt för att stärka rätten till heltidsarbete för de som vill.

Man vill också utöka försöket med förkortad arbetstid samt låta kompetensnämnden vara kvar för att fortsätta erbjuda kompetensutveckling för kommunens anställda.