Från vänster: Martin Strömvall (KD), Tobias Hammarberg (L), Meeri Wasberg (S) och Petri Salonen (C). Foto: Haninge kommun

Skolan i fokus i styrets budgetförslag för Haninge

En likvärdig skola, ett aktivt arbete mot hedersproblematik och möjligheter för alla elever att få gymnasiebehörighet. Det är några sakerna kommunstyret vill satsa på för skolans räkning i sitt budgetförslag för nästa år.

  • Publicerad 17:24, 7 maj 2021

De unga i Haninges möjligheter till frihet får inte begränsas.

Kommunledningens budgetförslag (S, L, C, KD) tar framför allt sikte på satsningar inom skolan, sociala frågor och Haninges äldre invånare.

Kommunen har tidigare kritiserats i granskningar som de låtit göra för brister i att se till att skolan är likvärdig för alla elever. Det har dels handlat om att det inte har varit tydligt vilka behov olika skolor har och hur mycket resurser som ska ges från kommunen, dels om att antalet behöriga lärare i skolorna sjunker stadigt.

– De unga i Haninges möjligheter till frihet får inte begränsas. Därför är det med stor glädje jag konstaterar att vi tillför mer än 175 miljoner till en innovativ, modern skola och förskola, säger Tobias Hammarberg (L), gruppledare och vice ordförande i kommunstyrelsen.

I budgetförslaget för 2022 föreslås en satsning på 7,5 miljoner kronor i arbetet för en likvärdig skola. Under 2021 lägger kommunen 5,9 miljoner kronor på en likvärdig skola.

Färre gymnasieavhopp

Vad gäller äldre elever och studenter vill kommunen att avhoppen från gymnasiet ska minska och att det inom tre år blir fler som lämnar gymnasiet med fullständiga betyg. Kommunen vill också bredda och utöka vuxenutbildningen och utvidga det så kallade jobbspåret för att stödja särskilt unga arbetslösa.

– Med breda tillskott inom välfärden, skolan och fler jobb bygger vi ett starkare Haninge för framtiden, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mindre fusk

När det gäller det sociala omhändertagandet så förslås budgeten öka med 68 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat gå till att särskilt hjälpa unga och kvinnor ut på arbetsmarknaden. Kommunen vill också satsa på att motverka fusk och oegentligheter i välfärdssystemen. Dessutom föreslås att arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld intensifieras.

Den styrande majoriteten föreslår också att 20 miljoner kronor avsätts för trygghetsskapande insatser. Det kan handla om kamratstödjare och fortbildning i säkerhet.

Kliubbas i juni

Den 31 maj fattar kommunstyrelsen beslut om budgeten. Därefter fattas slutgiltigt beslut vid kommunfullmäktige den 14 juni.

Så fördelas miljonerna i kommunstyrets budgetförslag:

Grund- och förskolenämnden: 2,23 miljarder kronor ( + 145 miljoner kronor)

Socialnämnden: 1,07 miljardder kronor ( + 68 miljoner kronor)

Äldrenämnden: 862 miljoner kronor ( + 36 miljoner kronor)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: 516 miljoner kronor ( + 32 miljoner kronor)

Kommunstyrelsen: 277 miljoner kronor ( + 30 miljoner kronor)

Idrotts- och fritidsnämnden: 161 miljoner kronor ( + 19,1 miljoner kronor)

Stadsbyggnadsnämnden: 185 miljoner kronor ( + 17 miljoner kronor)

Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden: 20 miljoner kronor ( + 9,6 miljoner)

Finansförvaltningen: 117 miljoner kronor ( + 6,5 miljoner kronor)

Kultur- och demokratinämnden: 87 miljoner kronor ( + 5 miljoner kronor)

Valnämnden: 4,5 miljoner kronor ( + 4,4 miljoner kronor)

Kommunfullmäktigereserv: 15 miljoner kronor ( - 20 miljoner kronor)

Revision: 1,6 miljoner kronor ( + - 0)

Totalt rör det sig om drygt 5,5 miljarder kronor vilket innebär en höjning av budgetramen på 353 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre