En av de äldsta skolorna. Stora förändringar väntar för Kumla skola. Foto: Google Maps

Skola renoveras i över två år – elever evakueras

Kumla skola kommer att renoveras under flera år. Elever kommer under tiden att evakueras till Fornuddens gamla skola som nu står tom.

  • Publicerad 10:37, 15 okt 2021

Det är en stor renovering som väntar Kumla skola. Flera hus påverkas. De som rymmer låg- och mellanstadiet, högstadiet, matsalen och specialsalar.

Kommunstyrelsen klubbade förra veckan igenom renoveringen och ombyggnaden. Det var ett enhälligt beslut, enligt Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den äldsta delen av skolan är från 1948.

– Kumla är en av kommunens äldsta skolor och flera byggnader har uppnått sin tekniska livslängd. Det finns ett tydligt behov av att renovera men också att modernisera. Högstadiedelen till exempel behöver få större klassrum för att kunna arbeta mer flexibelt, säger Anita Mattsson.

Högstadiehuset kommer att förändras mest. Det ska få en ny planlösning. I det hus som rymmer låg- och mellanstadiet ska bland annat ytskikten renoveras och nya toaletter byggas.

Högstadiet evakueras

Alla hus kommer inte att renoveras samtidigt. Högstadiehuset är, tillsammans med matsalen, först ut. Planen är att börja sommaren 2022.

Då ska högstadieeleverna flytta till Fornuddens gamla skola som är tom sedan terminsstart, då den nya skolan öppnade.

Det här är den preliminära tidsplanen

Tidsplanen är preliminär och kan därför komma att ändras.

Sommaren 2022 är tanken att renoveringen börjar av högstadiehuset och matsalen.

Högstadiet evakueras till Fornuddens gamla skola inför det.

I slutet av 2023 väntas högstadiehuset stå klart. Det är inte bestämt vilka elever som då flyttar in där under renoveringstiden av låg- och mellanstadiet.

Renoveringen av låg- och mellanstadiehuset väntas starta i början av 2024 och bli klar i slutet av året. Då avslutas evakueringen.

Matsalen väntas vara färdigrenoverad våren 2023.

Huset med specialsalar väntas renoveras under sommarmånader.

Källa: Förstudien

Visa merVisa mindre

När högstadiehuset är färdigt – preliminärt i slutet av 2023 – står låg- och mellanstadiehuset på tur. Vilka elever som ska vara i den gamla skolan under den renoveringstiden är inte bestämt än.

Allt ska vara klart vid årsskiftet 2024/2025, enligt den preliminära tidsplanen.

I dag går det cirka 800 elever på Kumla skola. Det är ungefär 100 elever fler än vad skolan egentligen har plats för.

– Bakgrunden är att vi har haft ett väldigt högt tryck på skolplatser i området.

Plats för 700 elever

Färre elever kommer att gå på skolan efter renoveringen. Den så kallade maxkapaciteten blir då knappt 700 elever.

– En minskning av elevantalet är bra för skolans organisation och i linje med befolkningsutvecklingen och behovet av antal skolplatser i hela området.

Under tiden matsalen och köket byggs om tycker förvaltningen att catering i delar av högstadiehuset är bästa lösningen.

Vad renoveringen beräknas kosta har kommunen sekretessbelagt med hänvisning till upphandlingsparagrafen i offentlighets- och sekretesslagen.