Stäms. Eriksdalsskolan på Södermalm stäms för diskriminering. Foto: Sacharias Källdén

Skola på Södermalm stäms för diskriminering

En tolvårig transtjej på Södermalm får inte byta om tillsammans med de andra tjejerna i klassen. Nu stäms Stockholm stad för diskriminering: "Kan bli prejudicerande".

  • Publicerad 19:10, 4 apr 2019

Det var hösten 2017 som den då elvaåriga eleven på Eriksdalsskolan, Södermalm, kände att det inte längre var hållbart att byta om med killarna och informerade sin lärare om att hon fortsättningsvis ville byta om med de andra tjejerna i klassen vid idrottslektionerna.

Men trots att klasskamraterna var positiva, hänvisade rektorn istället till ett könsneutralt omklädningsrum på skolan. Flickan vände sig då till Barnrättsbyrån där hon fick hjälp. De kunde hänvisa vidare till Byrån mot diskriminering – som nu stämmer Stockholms stad.

"Ska respekteras som tjej"

Anna Quarnström, juridiskt ombud, menar att skolan kränkt eleven genom att hänvisa henne till ett könsneutralt alternativ – när hon faktiskt inte är könsneutral.

– Hon är flicka och har kommit långt i vårdens utredningsprocess. Även om hon inte kan ändra sitt juridiska kön förrän hon fyller 18 har hon rätt att respekteras som tjej. Vården rekommenderar henne dessutom att leva fullt ut som just flicka.

Här är fritidsgården som viger en kväll i veckan åt hbtq-ungdomar

– Alla andra tjejer i klassen står på min sida i det här och vill att jag ska få klä om med dem. Det är konstigt att rektorn bestämmer såhär när det inte är hon som ska använda omklädningsrummet, säger eleven själv.

Men skolans rektor Anna Stjelke ser ingen anledning att ändra beslutet.

– En elevs behov får aldrig gå ut över andra elevers behov. Det är en svår balansgång och självklart vill vi inte kränka någon. Men vi har flera elever som av olika anledningar inte vill byta om i respektive omklädningsrum och då har vi den generella lösningen och kompromissen att hänvisa alla de eleverna till det könsneutrala alternativet.

Ett argument som det juridiska ombudet Anna Quarnström inte köper. Hon menar att även om andra elever skulle känna sig obekväma så kan man lösa det med mindre exkluderande åtgärder, som att ha en avskiljd sektion i tjejernas omklädningsrum till exempel. Något skolan inte ens övervägt, menar hon.

Så har Södermalms stora integrationsprojekt för nyanlända gått

Flickans vårdnadshavare uppger att situationen är jobbig för dottern.

– Det påverkar hennes skolgång, idrotten framförallt men även i andra ämnen. När skolan firade sin HBTQ-certifiering ville hon inte gå dit och vifta med flaggor eftersom hon själv inte blivit rättvist behandlad utifrån sin könsidentitet.

Kan bli prejudicerande

Stämningansökan kommer nu att beredas av Stockholms tingsrätt. Juridiska ombudet Anna Quarnström säger att fallet är unikt.

– Om en domstol fastslår att ett barn i den här situationen kan ha rätt att byta om med de klasskamrater man upplever sig dela kön med, så kan det bli prejudicerande.

FAKTA

Ärendet drivs civilrättsligt av Byrån mot diskriminering Östergötland. Det finns 16 antidiskrimineringsbyårer i landet som får statligt stöd, och som är ett oberoende komplement till Diskrimeringsombudsmannen.

Könsidentitet handlar om det psykologiska könet, det kön som en person själv uppfattar sig som. För att få ändrad juridisk könsidentitet krävs det att man är myndig. Men det finns ingen nedre åldersgräns för könsutredning.

Visa merVisa mindre