Eleverna få inte tillräckligt med stöd eller undervisningstimmar enligt skolinspektionen. Foto: Mostphotos

Skola på Östermalm stänger direkt

Skolinspektionen stänger med omedelbar verkan det fristående gymnasiet Thorens innovation school på Löjtnantsgatan. Anledningen är flera allvarliga brister.

  • Publicerad 15:20, 19 jun 2018

Plugget har 283 elever, men dessa kan nu alltså sakna en skola att gå till i höst. Skolinspektionen upplever att bristerna är så stora att skolan måste stängas, skriver Dagens Nyheter.

DN skriver att det är följande brister som skolan visar upp enligt Skolinspektionen:

• Eleverna ges inte de garanterade undervisningstimmar som skollagen anger. 

• Miljön i skolan präglas inte av studiero. Istället har det varit stökigt och oroligt på många lektioner.

• Eleverna ges inte aktivt lärarstöd eller den hjälp och handledning de behöver.

• Eleverna tillåts inte ge tillräckligt mycket inflytande.

Krävde åtgärder före jul

Den 19 december krävde Skolinspektionen att skolans ledning skulle rätta till bristerna, men det har inte skett enligt inspektionen.

Enligt Dagens Nyheter har dessutom 11 av 13 lärare lämnat plugget.

Har överklagat

Thorengruppens överklagar beslutet om att stänga Thoren Innovation school. Elever som gått på ledighet i ovisshet kring huruvida de har en skola att komma tillbaka till i höst, kommer troligen att få svar under sommaren, säger Håkan Wallengren, gymnasiechef på Thorengruppen till Mitt i.

– Vi sammanställer materialet för överklagan nu. Vi har tre veckor på oss att överklaga men kommer att få in det fort. Jag räknar med att de kommer att ta ett ganska snabbt beslut.

Efter stängningen: Thorens överklagar