Skola kritiseras efter kränkning

  • Publicerad 16:06, 30 jun 2014

Personalen på en skola i Tyresö borde ha informerat ledningen på skolan snabbare sedan det uppdagats att en elev utsatts för kränkande behandling. Nu måste skolan visa vad den kan göra för att klara skollagens krav på att motverka kränkande behandling.

Det har barn- och elevombudet (Beo) kommit fram till efter att ha granskat ärendet. Det var tidigare i våras som myndigheten fick en anmälan om att eleven utsattes för kränkande behandling. Skolpersonal fick kännedom om elevens utsatthet men informerade skolledningen först senare.

Därför har skolpersonalen brustit i sin anmälningsskyldighet, anser Beo