Meddelande. Vårdnadshavare till barn i Enskede skola har fått ett utskick om misstänkt droganvändning. Foto: Pia Bispo

Skola cannabisvarnar – elektronisk cigarett luktar inte

"Vapes", en form av elektronisk cigarett, luktar ofta inte och ger inte ifrån sig någon rök. Därför kan de rökas inomhus utan att de märks. Nu uppmanar skolledningen i Enskede skola vårdnadshavare att hålla koll.

  • Publicerad 07:01, 27 maj 2022

Nyligen fick vårdnadshavare till elever i årskurs 6-9 i Enskede skola ett meddelande från skolan om cannabisanvändning bland ungdomar i området.

"Denna gång inkluderar vi även vårdnadshavare för åk 6 då vi även fått kännedom om att ungdomar åk 6 använder sig av Vapes. Dessa är ofta doftlösa och kan rökas inomhus utan att det märks. Dessa finns i alla former och färger och ser ibland ut som en penna eller t ex ett läppstift. De uppgifter vi fått är att användning sker såväl på dagtid som kvällstid" står det bland annat i utskicket.

"Förebyggande syfte"

Vapes, e-cigaretter, kan rökas både med och utan nikotin eller narkotika.

– Vi gör detta i förebyggande syfte för att det kan bli problematiskt om vi inte gör någonting. Det finns inget utbrett problem med cannabisrökning i skolan, men vi vet att vi har enskilda individer som har använt det. I de fallen har vi självklart kontakt med de berörda familjerna. Om en elev testar cannabis så är det en elev för mycket, säger Sofia Stenberg, rektor på Enskede skola och fortsätter:

– Bland sexorna har vi inte fått någon indikation på att det har förekommit cannabis.

Skolan har ett nära samarbete med stadsdelens fältassistenter.

– De är på skolan ofta och kan också fånga in barnen på deras fritid, även på kvällarna, när vi inte är där. Fältarna är duktiga på att signalera till oss om vilka problem som finns, säger Softa Stenberg.

Vad görs av skolan?

– Vi pratar mycket med eleverna och önskar att man ska göra det i hemmen också och våga ställa frågor. Nu håller elevhälsoteamet, tillsammans med Maria ungdom och polisen, på att sammanställa ett material som personalen på skolan ska kunna ta avstamp i när de pratar med eleverna om droger. Det ska också kunna användas av vårdnadshavare, säger Sofia Stenberg.

Dessutom har skolan vidtagit en åtgärd som innebär att man skriver upp vilka elever som går på toaletten under lektionstid. Detta eftersom man har uppmärksammat att "elever i aktuella årskurser springer på toaletterna under både raster och lektionstid".

Toabesök skrivs upp

– Självklart ska elever gå på toaletten vid behov men vi ser ett kraftigt ökat spring. Sen vet ju inte jag vad som händer där inne. Vi gör det här för att kunna se om det finns mönster och det möjliggör för oss att prata med barnen. Täta toalettbesök kan ju också betyda att man mår dåligt på något sätt, säger Sofia Stenberg.

Sandra Holmqvist arbetar som fältassistent i stadsdelen.

– Vi jobbar uppsökande och trygghetsskapande. Vi är bland annat ute i stadsdelsområdet alla kvällar i veckan utom söndagar. Det är svårt för oss att uttala oss om droganvändandet har ökat här, trenden följer utvecklingen i samhället i stort, säger Sandra Holmqvist och fortsätter:

– Efter ett visst klockslag är det nästan bara ungdomar utomhus. Vi jobbar med att stärka föräldrarna så att de kan ha en sund och bra insyn i sina tonåringars liv. Det är viktigt att vi hjälps åt för att se vad som händer på kvällarna. Där har föräldravandringar en betydelsefull roll.

Hon och de andra fältassistenterna i området är ute och besöker skolorna en gång i veckan.

– Vi skapar relationer och för samtal, bland annat kring alkohol, narkotika, tobak och psykisk hälsa. Vi håller också i föräldramöten och ger tips på hur man kan prata med sin tonåring om sånt. Stadsdelens föräldrarådgivare gör också ett jättejobb. De är experter om man behöver stöd i sin föräldraroll, dit kan alla föräldrar i stadsdelen söka sig.

"Vapes"

"Vapes", eller e-cigaretter, är en batteridriven apparat. En elektrisk förångare omvandlar en blandning av vatten, propylenglykol och glycerol samt smakämnen (med eller utan nikotin), till en rökliknande vattenånga. Ångan, som blir rökliknande på grund av propylenglykolen eller glycerolen, är nästan helt luktfri.

Vape kommer från ordet vaporize, förånga.

Källa: Wikipedia

Visa merVisa mindre