Skola byggs ut för framtida elevökning

  • Publicerad 18:00, 3 feb 2013

STOCKSUND Stocksundsskolans lokaler är inte helt ändamålsenliga och ytterligare 50 platser behövs i Stocksundsskolan från 2015. Kommunstyrelsen har därför gett byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett förslag till detaljplan som gör det möjligt att bygga ut skolan.

Man ska även se om skolan kan byggas ut där det finns två grannfastigheter med hyreslägenheter som ägs av kommunen.

Det nya detaljplaneförslaget kan emellertid inte antas förrän den förra detaljplanens tid för genomförande gått ut i juli 2015.

Stocksundsskolan är en kommunal skola med elever från förskoleklass till och med årskurs sex.