Skanskvarnsskolan vid Gullmarsplan ska få ett rejält lyft. Foto: Sacharias Källdén

Skola byggs ut – blir dubbelt så stor

Nu är det Skanskvarnsskolans tur att bli större och finare. Planen är en totalrenovering av skolan och att bygga ut den så att den blir dubbelt så stor.

  • Publicerad 16:33, 7 dec 2017

Söderorts skolor anpassas nu en efter en för att leva upp till dagens krav för skollokaler och för att få plats med alla elever de kommande åren.

Näst på tur är Sturebyskolan, som vi nämnt tidigare, och Skanskvarnsskolan. När det gäller Skanskvarn kommer den skolan att bli nära dubbelt så stor som idag, från 500 till 960 elever, och få ett högstadium. Ett helt nytt skolhus byggs i hörnet Tydlingevägen-Gullmarsvägen, samtidigt som två byggnader – hus A och F – rivs.

Ny idrottshall

Det nya skolhuset ska ha plats för nio klasser i årskurs 7-9, nytt tillagningskök och matsal och ny, fullstor idrottshall med måtten 20x40 meter. Resten av skolan rustas upp och byggs om. Notan för alltihop landar på drygt 200 miljoner kronor.

– Den stora grejen här är att vi får ett högstadium till i Årsta. Årstaskolans högstadium kommer inte att räcka till när Årsta bebyggs med nya bostäder och befolkningen ökar, säger Carina Hallqvist, grundskolechef i Enskede-Årsta-Vantör.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Om tidplanen håller kommer skolan stå klar våren 2022. Baksidan är att en del av skolgården kommer att ryka för att få plats med allting – 17 kvadratmeter per elev blir 8 – och att staden måste hitta någon annanstans för eleverna att ha idrott under byggtiden.

– Man kommer att behöva jobba med schemaläggningen här och se till att eleverna har rast på olika tider så att det inte blir så många barn ute på skolgården samtidigt, säger Carina Hallqvist.

Sturebyskolan får nytt skolhus

På Sturebyskolan gör man plats för ytterligare 170 elever och det ska vara klart år 2019. I dag går 1 100 elever på skolan. Det handlar om att högstadiet får en till parallellklass och går från fyra till fem klasser i varje årskurs.

Förutom ett nytt skolhus, som byggs där paviljongen Vitan står idag, är planen en modernisering. Idrottshallen, receptionen och kaféet byggs om, matsalen byggs ut och biblioteket flyttas tillbaka till ljushallen där det tidigare låg. Skolgården ska också rustas upp. Den nya byggnaden ska ha plats för åtta klasser. Planen är en internevakuering medan man bygger om så inga elever behöver flyttas till andra skolor.

En tredje, stor skola som ligger i pipeline är en ny F-9-skola för 900 elever på Årstafältet. Den förväntas stå klar våren 2023.

Inriktningsbeslut om Skanskvarnsskolan fattas i utbildningsnämnden nästa vecka.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android