GRANSKNING. Skolinspektionen kommer att granska en av Nytidas resursskolor, där även elever från Upplands Väsby går. (genrebild) Foto: Mostphotos

Skola anmäld för stora brister

Lärare har larmat om stora brister på en resursskola i Täby. Här går även elever från Upplands Väsby. Nu har Skolinspektionen inlett en granskning.

  • Publicerad 17:00, 20 okt 2020

Enligt vår uppföljning får vi det vi har betalat för.

UPPFÖLJNINGAR. Catharina Lebel, elevhälsochef i Upplands Väsby kommun. Foto: Privat

Alltför många elever med stora behov på liten yta, elever som inte får den undervisning de har rätt till och utåtagerande barn som får spela datorspel för att lärare ska hinna med övriga elever. I en anmälan till Skolinspektionen uppges att det under fyra år har slutat runt 70 lärare på resursskolan i Täby.

Rapporterna om missförhållanden på det privata omsorgsbolaget Nytidas resursskola för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är många och kommer från flera lärare, vilket Mitt i Täby tidigare har rapporterat om. Arbetsmiljöverket slog i augusti fast att skolan måste vidta förebyggande åtgärder för att motverka kränkande särbehandling.

Nu har även Skolinspektionen inlett en granskning, rapporterar Sveriges Radio.

Skolans rektor Erik Rundcrantz har i en tidigare intervju med Mitt i Täby sagt att han är positiv till att kunna göra de förändringar som krävs.

Två resursskolor

Nytida har två resursskolor i Täby, på vilka det går totalt tolv mellan- och högstadieelever från Väsby. Mellansjö skola är den skola som har blivit anmäld, här går tio av de tolv eleverna.

För detta betalar Upplands Väsby kommun i genomsnitt 230 000 kronor extra per elev och läsår i så kallat tilläggsbelopp. Detta utöver skolpengen på 94 000 kronor.

Catharina Lebel, elevhälsochef i Upplands Väsby, säger att det sker noggranna uppföljningar av tilläggsbeloppen.

– Handläggaren går då runt tillsammans med rektor och tittar noga på läromiljön, säger hon.

I samtal med rektorn följs insatserna för varje elev sedan upp.

Inga indikationer

Enligt Catharina Lebel har kommunen inte fått några indikationer från vårdnadshavare på att det skulle var brister i undervisningen.

– Ingen har hört av sig till oss och enligt vår uppföljning får vi det vi har betalat för. Vi har god koll på våra elever.

Hon välkomnar dock Skolinspektionens granskning.

– Det är jättebra att de går in och tittar på det här fallet, så att alla kan vara trygga med det Skolinspektionen kommer fram till.

Rätt till stöd

Enligt skollagen (3 kap 2§) har alla elever rätt att utvecklas och barn med funktionsnedsättningar ska få stöd.

Det privata omsorgsbolaget Nytidas resursskolor är grundskolor för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd och autism.