Rekreation. Men kanske inte för den som blir omåkt. Foto: Mostphotos

Skogen vi strosar i blir fokus i ny naturvårdsplan

Snart ska en ny skötselplan för naturmarken på Lidingö sjösättas. "Folk efterfrågar ett rikt fågelliv och att man kan se hjortar", säger Lars Heins, skogsmästare.

  • Publicerad 06:00, 17 mar 2021

Under coronaåret 2020 sökte sig allt fler Lidingöbor ut i skog och mark för rekreation. Nu är också en ny plan för hur skog och naturmark på öns ska skötas om på gång.

– Det blir Lidingöbornas upplevelse av skogen som blir det viktigaste, säger Lars Heins, som förvaltar stadens skog.

Lidingö stad äger cirka 1000 hektar skogs- och naturmark. Den nya skötselplanen, som nu är ute på remiss tar sitt avstamp i de sociala värdena av skogen och Lidingöbornas behov av rekreativ skog. Det finns inget avkastningskrav på skogen.

Lars Heins säger också att man kommer att lyssna på vad Lidingöborna efterfrågar i sina skogar. Ofta går de hand i hand med att värna biologisk mångfald, menar han.

– Folk efterfrågar ett rikt fågelliv och att man kan se hjortar, säger Lars Heins.

En av remissinstanserna för naturvårdsplanen är den lokala Naturskyddsföreningen.

– Man säger att det ska vara ett levande dokument. Vi ser fram mot att kunna ge inspel i det. Vi kan komma med kunskap, säger Isak Svensson, ordförande.

Han tycker att det är positivt att fokus i planen ligger på rekreation och höga naturvärden.

– Men det finns rekreation som bidrar till slitage och kräver anläggningsarbeten, säger han.

Det kan till exempel handla om vilka områden som lämpar sig för upplysta elljusspår och var man bör placera spår för muntainbike.

Idag finns ett havsnära cykelspår.

– Inte så kul för den som går där i godan ro när snabba cyklar kommer ångande. Det måste finnas balans mellan olika intressen, säger Isak Svensson.