Där Erik Kollinius och Martin Bjärgrim står föreslås bilvägen gå. Foto: Melina Reid

Skog hotas när Spånga och Rinkeby byggs ihop

Tanken är att skapa en förbindelse mellan Rinkeby och Bromsten. Om planerna som innefattar bostäder, skola och vägar blir verklighet, försvinner delar av Rissne skog. – Det är ett hänsynslöst förslag, säger Erik Kollinius som bor i området.

  • Publicerad 16:16, 25 maj 2018

Erik Kollinius och hans familj bor alldeles intill Rissne skog.

– Den är en enorm tillgång för oss som bor här, säger Erik.

I maj förra året fick de veta att staden planera att bygga i området kring Spångadalen.

– Då lovades det stor hänsyn till grönområdet.

Men när de boende i området fick programförslaget i brevlådan för en månad sedan, var besvikelsen stor.

– Jag blev bestört faktiskt, säger Erik Kollinius.

Byggplanerna innefattar en ny grundskola för årskurs F-9 för 900 elever med tillhörande idrottshall, en mindre idrottshall, fyra nya parker, två nya förskolor och 1500–1700 nya bostäder.

Blir planerna verklighet kommer Rissne skogs yta som i dag är 16,7 hektar minska till 11,3.

Dessutom vill man förlänga Frodevägen i Bromsten genom Rissne skog till Rinkebystråket, vilket skulle innebära att skogen delas i två delar.

”Det kan aldrig vara en lösning”

Martin Bjärgrim bor också i området.

– Jag är inte emot att man bygger eller förskönar områden, min grundförutsättning är positiv. Men det finns yta att bygga på utan att bygga i skogen. För skogen tror jag blir än mer viktig ju fler som bor i området, säger Martin Bjärgrim.

Den skog som blir kvar om byggplanerna blir verklighet är inte värd namnet, menar både Erik och Martin.

– Även om de sparar skog så är det fortfarande så att man drar en väg igenom. Känslan av en skog försvinner, säger Erik Kollinius.

Vi får se om vi organiserar oss

Erik Kollinius

Han tycker att en förbindelse mellan Bromsten och Rinkeby kan skapas på andra sätt.

– Det sägs från politiskt håll att det här är ett integrationsprojekt. Men det kan aldrig vara en lösning att skövla grönområden som betyder mycket för alla oavsett var man bor och vilken bakgrund man har, säger Erik Kollinius.

Fram till 25 juni har boende i området möjlighet att lämna synpunkter på programförslaget.

– Det är först nu vi har fått möjlighet att påverka och vi får se om vi organiserar oss. Det är så pass kort varsel, vi får se om vi hinner, säger Erik Kollinius.

Så här Rissne skog ut i dag:

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stadsbyggnadskontor.

Så här ser programförslaget ut:

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stadsbyggnadskontor/White Arkitekter