Nackapolitikerna tog hjälp av SKL för att räkna ut vilka partier de ska samarbeta med Foto: Mostphotos

SKL-akut hjälpte Nacka räkna ut mandaten

Att räkna ut mandatfördelning i kommunernas politiska nämnder är komplicerat. Så komplicerat att Sveriges kommuner och landsting, SKL, hjälper partierna att räkna. Politikerna i Nacka är några som fått hjälp.

  • Publicerad 10:33, 6 nov 2018

Efter valet väljer fullmäktige själva sina styrelser och nämnder. Fördelningen av platser i styrelser och nämnder följer valresultatet och Lagen om proportionellt val.

Lagen tillämpas alltmer. Orsaken är att antalet partier ökar i kommunerna och att majoritetsförhållanden är oklara på många håll.

Utvecklat av SKL

Tillsammans med ett 40-tal kommuner har Sveriges kommuner och landsting, SKL, sedan tidigare utvecklat digital verktyg för att räkna ut den mest proportionerliga mandatfördelningen. 

Kostnad – 5 000 kronor

SKL tillhandahåller en skrift och ett digitalt verktyg till kommunerna, till en kostnad av 5 000 kronor.

– Sen är det upp till partierna i kommunerna att räkna, säger Björn Kullander, handläggare på SKL.

Till årets val har partierna i mer än hälftens av landets kommuner köpt verktyget. Politikerna i Nacka hör till skaran som har tagit hjälp av det digitala verktyget.

Fakta

Så räknar partierna vid valteknisk samverkan

Efter valet väljer fullmäktige själva sina styrelser och nämnder. Fördelningen av platser i styrelser och nämnder följer valresultatet och Lagen om proportionellt val, 1992:339.

Det är de närvarande ledamöterna i kommunfullmäktige som beslutar om proportionellt val till nämnderna.

Genom att begära proportionellt val kan en minoritet genomdriva att nämnder och styrelser får en allsidig representation.

Kommunallagen bygger på idén att även minoriteten är representerad i de olika styrelserna och nämnderna.

Lagen tillämpas alltmer. Orsaken är att antalet partier ökar i kommunerna och att majoritetsförhållanden är oklara på många håll.

Exempel, val till en sjumannanämnd:

A-partiet 17 mandat

B-partiet 5 mandat

C-partiet 5 mandat

D-partiet 2 mandat

E-partiet 1 mandat

F-partiet 1 mandat

D, E, och F har teknisk valsamverkan

Platserna fördelas en i taget

Första plats går till den som fått flest mandat

För varje gång ett parti eller en grupp tilldelats en plats ska partiets/gruppens röstetal delas med det tal som motsvarar antalet platser som gruppen har, ökat med 1. Vid lika jämförelsetal ska lottning avgöra.

Första platsen: A

Andra platsen: A 17/2=8,5

Tredje platsen 17/3=5,66

Fjärde platsen: Lottning, exempelvis B

Femte platsen: C 

Sjätte platsen: A 17/4=4,25

Sjunde platsen: D, E, F  4

Resultat:

A = 4 ledamöter

B och C = 1 ledamot var

D, E, F = 1 ledamot

Källa: Sveriges kommuner och landsting
Visa merVisa mindre