Oroliga. Carolina Lagerwall och de andra föräldrarna som berörs av förslaget tycker det är positivt med en dialog, men är fortfarande oroliga över en flytt av särskolan. Foto: Mikael Andersson

Skjuter upp beslut om särskoleflytt

Utbildningsnämnden väntar med beslut i frågan efter att föräldrar riktat skarp kritik mot förslaget att flytta elever i särskolan i Danderyd.

  • Publicerad 15:51, 21 dec 2020

Vi kommer inte att ge oss i den här
frågan.

Monica Renstig (L). Foto: Privat

I början av december kom bildningsförvaltningen med ett förslag att samlokalisera särskoleverksamheten i Danderyd. De vill att verksamheten vid Vasaskolan samlokaliseras till Kevingeskolan.

Men förslaget väckte stark kritik hos föräldrar som bland annat menar att flytten skulle bli en för stor omställning för barnen, i fråga om både miljö och nya pedagoger.

Politikerna valde under december att senarelägga utbildningsnämndens möte med en vecka för att ha ett samtal med de berörda föräldrarna.

En förälder som riktat kritik är Carolina Lagerwall. Hon menar att mötet de hade med politikerna visade på att de inte förstått problemet.

– Vi fick väldigt lite respons under samtalet. Vi upplevde inte att vi fick några garantier på att något skulle göras annorlunda, säger hon.

Ska komplettera förslaget

På grund av den kritik som framkommit från föräldrarna valde nämnden under mötet att återremittera ärendet.

– Vi vill ge föräldrarna möjlighet att få svar på sina frågor, säger nämndens ordförande, Monica Renstig (L).

Förvaltningen har nu till nästa möte på sig, den 3 februari, att komplettera sitt beslutsförslag.

I kompletteringen har bildningsförvaltningen fått i uppdrag att tydligare redovisa och specificera för- och nackdelar med förslaget. Kompletteringen ska även innehålla en redogörelse för på vilket sätt varje barns enskilda behov kan tillmötesgås.

Carolina Lagerwall tycker bland annat att en eventuell flytt måste innebära renovering av lokalerna dit barnen kan flytta. Till exempel en mindre matsal, små rum för enskild undervisning och en inhägnad skolgård.

Monica Renstig säger att de till nästa möte ska redovisa vilka lokalmässiga anpassningar som krävs.

– Hela tanken är att det ska bli bättre än tidigare, säger hon.

Carolina Lagerwall och de andra föräldrarna som berörs av förslaget tycker det är positivt med en dialog, men vill fortfarande undvika att eleverna flyttas.

– Vi kommer inte att ge oss i den här frågan, vi kommer att driva på att barnens bästa ska ligga i fokus, säger hon.

En flytt skulle spara 1,3 miljoner

Utbildningsnämnden menar att det är bra om skolverksamheten koncentreras till en plats. Då det kommer leda till att det blir lättare att rekrytera utbildade speciallärare.

I slutet av året väntas utbildningsnämnden gå mot ett underskott på cirka 18 miljoner kronor. En stor del av den kakan beror på höga kostnader från Vasaskolan – som i sin tur beror på minskat elevunderlag.

Om förslaget klubbas skulle det innebära en besparing på cirka 1,3 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre