Larmpatrullen i Nacka kommunicerar med hemtjänsten via fax, framgår av en lex Sarah-rapport. Foto: Mostphotos

Skickar känsliga uppgifter via osäker fax

Kommunikationen mellan larmpatrullen i Nacka och hemtjänst- och assistansföretag sker via fax. Det framgår av en lex Sarah-rapport som riktar kritik mot sättet att kommunicera. Bland annat går det enligt rapporten inte att garantera sekretessen.

  • Publicerad 08:57, 20 maj 2016

Av lex Sarah-rapporten som redovisats nu i maj framgår att informationsöverföringen mellan kommunens larmpatrull och de företag som utför hemtjänst och assistansuppdrag i Nacka ”fungerar problematiskt”.

Rapporten konstaterar att fax är en teknik som ”under det senaste decenniet alltmer spelat ut sin roll.” Av beslutet framgår vidare att fax inte kan garantera sekretess när det gäller uppgifter som rör de som har hemtjänst och assistanshjälp.

Lex Sarah-rapporten har skrivits med anledning av att larmpatrullens fax var ur funktion mellan den 21 mars och 7 april 2016. Den 7 april gick information ut om detta till kommunens äldreenhet och enheten för personer med funktionshinder, där ett alternativt faxnummer angavs.

Enligt rapporten drabbades ingen enskild av avbrottet, men rapporten varnar för att när larmpatrullens kommunikationskanal är avstängd finns ”allvarlig risk” för att information inte når fram och att insatser till de som har bistånd uteblir.

Enligt rapporten är bedömningen att det är liten risk att liknande kan hända igen. Hela personalgruppen har informerats om vilka rutiner som gäller, och vilka konsekvenser det kan få för de som har hemtjänst och assistanshjälp.

”Detta borde rimligtvis minska risken för att något liknande skulle inträffa igen”, skriver rapportförfattaren

Socialtjänsten i Nacka kommun undersöker nu möjligheten att kommunicera via nättjänsten Pulsen combine som kommunen använder sig av i andra sammanhang och hoppas att den kommunikationskanalen ska fungera inom kort.

Av rapporten framgår även att larmpatrullen har beslutat att köpa en ny fax.