Byggarbetsplats. De nya skejtramperna i Bergtorpskärrets park väntar på att få användas. Foto: Henrik Lindstedt

Skejtramper och lekpark bakom galler

Det nya Bergtorpskärret skulle öppna i slutet av maj, men fortfarande står området inhägnat. Stadsdelen kan fortfarande inte svara på när parken öppnas.

  • Publicerad 15:14, 5 aug 2020

Mycket ser ut att vara klart innanför stängslet i parken Bergtorpskärret i Älvsjö, men skenet bedrar. En rad saker återstår att fixa färdigt: Gräsmattorna ska dräneras och en nedsänkt, stor plantering ska anläggas där regnvatten kan samlas. Samtidigt byggs nya skejtramper och lekplats och belysning rustas upp.

Entreprenören gjorde fel

”Nya” Bergtorpskärret skulle ha öppnat i slutet av maj, men så blev det alltså inte. Det visade sig, som tidningen berättat tidigare, att entreprenören som stadsdelen Hägersten-Älvsjö anlitat för att rusta upp både Långsjöbadet och Bergtorpskärret, hade ritat fel.

Vattnet rann inte bort som det skulle, dräneringen stämde inte. Det här har orsakat en lång och onödig försening av hela projektet, enligt Eva Wretling, parkintendent i Hägersten-Älvsjö.

– Vi kan konstatera att den primära anledningen till förseningarna är felaktigheter i handlingarna, att det drog ut på tiden att få de korrigerade och att vi förlorade tid under den period som var mest gynnsam att arbeta med själva kanaliseringen. Den sekundära anledningen är att regnet och leriga markförhållanden sätter stopp för produktionen, säger hon.  

Kommer kräva ersättning

Stadsdelsförvaltningen kommer att kräva ersättning av entreprenören, men först när allt är klart.

– Dels för att vi då har hela kostnadsbilden och kan ställa vårt ersättningsanspråk, dels för att inte stoppa upp projektet och ytterligare försena ett öppnande av parken, säger Eva Wretling.

Parken ska besiktigas i början av september.

Långsjöbadet blir inte klart i sommar