Skatteeffekterna från den senaste mandatperioden har varit störst i Stockholms län. Foto: Mostphotos

Skattehöjningar slår hårdast mot Stockholm

Stockholms län har fått störst höjning av skatter i Sverige under den senaste mandatperioden. 26 procent av landets skattehöjning står Stockholm län för. Danderyd är den kommun där skattehöjningarna varit störst per invånare.

  • Publicerad 04:42, 2 sep 2018

På uppdrag av Stockholms handelskammare har SCB tagit fram siffror på skatteförändringar som skett under den senaste mandatperioden. Det handlar om statliga skatter så som moms och arbetsgivaravgifter.

Störst ökning har skett i Stockholms läns kommuner.

Totalt beräknas skattereformerna ha gett staten cirka 56 miljarder kronor mer i kassan år 2018 jämfört med 2014.

Av dessa har över 14 miljarder, eller närmare 26 procent, generats i Stockholms län.

Danderyd ökar mest i Sverige

Störst ökning har skett Danderyds kommun. Där betalade varje invånare i snitt 9 426 kronor mer i skatt år 2018 jämfört med 2014.

I Stockholms stad har skattebördan i genomsnitt ökat med 6 546 kronor. Motsvarande siffra är 4 385 kronor i Malmö och 5 576 kronor i Göteborg.

– Det är en påtaglig skillnad i det ökade uttaget av skatter mellan storstäderna där det blir glasklart att Stockholm får dra det tunga lasset, säger Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms handelskammare, i ett pressmeddelande.

Skatteökningarna per kommun

Så mycket mer betalar invånarna i skatt, i snitt, år 2018 jämför med 2014.

Källa: SCB