Orolig. Mikael Boettge från sportfiskeboden i Täby (tv) är orolig för att skarvarna ska fiska ur vattnet vid Täby om inte något görs. Här tillsammans med Mikael Mustonen. Foto: Mikael Andersson

Skarvar ödelägger öarna

Fiskare i Täby har fått nog av den svarta fågeln som tagit över öar och holmar utanför Täby och Danderyd med hundratals bon. Nu har beslutet kommit. Närmare 2 000 skarvar ska skjutas i Stockholm.

  • Publicerad 14:49, 3 jul 2020

Utgör ett hot mot både fisken och hela ekosystemet.

Skarven har blivit ett stort problem för hobby- och yrkesfiskare i både Danderyd och Täby. Många vill se att beståndet minskas, eller att fågeln försvinner helt.

– Innan skarvarna etablerade sig så här mycket så kunde det nappa överallt men så ser det inte ut idag. De tar främst mellanstora fiskar som abborren, säger Mikael Boettge från Sportfiskeboden i Täby.

"Den är nästan död"

Han pekar ut mot ön Västerskär som kommer allt närmare båten.

– Nu ser du den. På den här ön har de sin koloni.

Holmen ligger nästan mitt emot den bebodda ön Bastuholmen tillsammans med flera andra små öar i Stora Värtan som även de har påverkats. Under de senaste åren har ön fått ett nytt utseende.

– Tidigare var den grön med flera fågelarter och lika fin som Bastuholmen, men du ser ju hur den ser ut nu, den är nästan död, säger han och viltvårdaren Mikael Mustonen från Danderyd fyller i:

– Fåglarna finns även i Danderyds skärgård och har nu letat sig in till Ekebysjön och Ösbysjön.

Skarvarnas spillning består till stor del av frätande ammoniak och det är svårt för växtligheten att överleva där fåglarna har sina kolonier. Kvar blir kala träd.

Det finns en stor oro bland yrkesfiskare. Skarven utgör ett hot mot både fisken och hela ekosystemet menar Mikael Boettge.

– Den är en stor bidragande faktor till att fisken minskar, men så klart inte den enda, säger Mikael Boettge.

2 000 fåglar får skjutas

Länsstyrelsen har sagt nej till skyddsjakt på skarven under flera års tid. Men till sensommaren kommer förändringen. Man har nu godkänt skyddsjakt på skarv och 1 900 fåglar får skjutas runt om i Stockholm.

– I början av augusti har vi planerat att gå ut på jakt. Fiskeguiderna bistår med båtar och vi med tio jägare. Kan vi skjuta 500 här så är det bra, säger Mikael Mustonen.

För Mikael Boettge är det glädjande besked, trots att han tycker att skyddsjakten borde vara mer omfattande.

– Man släpper ju inte älgen helt fri i skogen, då skulle vi inte ha någon skogsnäring. Gör man inget nu kommer vi till en gräns där det är försent, säger han.

Döda. Västerskär har förändrats i takt med att skarvkolonin har ökat på holmen. Idag är flera träd döda av skarvarnas bajs. Foto: Mikael Andersson

Visste du att:

Länsstyrelsen uppskattar att det sedan en tid finns upp till 6 000 skarvbon i länet och 1 192 vid Västerskär i Värtan.

Fram till år 2030 ska antalet skarvar halveras i Stockholm, enligt länsstyrelsens nya förvaltningsplan.

Skyddsjakt får bedrivas i Stockholms län från och med den 1 april 2020 till och med den 31 mars 2021.

När skarvarna försvinner omvandlas ammoniaken till nitrat som fungerar som gödsel.

Visa merVisa mindre

Mat. Skarvarna är mycket skickliga fiskare och äter runt ett kilo fisk var varje dag, vilket oroar fiskare i kommunerna. Foto: Mikael Andersson