Framtidsvision. Kvarter vid Gamla Tyresövägen, sett från nordväst.

Skarpnäcks nya entré med 475 lägenheter

Planen att bygga ihop Sköndal och Skarpnäck genom nya hyres- och bostadsrätter i Skevrodrets skog har tagit ett rejält kliv framåt. I höst väntas byggprojektet klubbas i kommunfullmäktige.

  • Publicerad 11:58, 20 sep 2021

Det handlar om skogsområdet vid södra delen av Gamla Tyresövägen, norr om Flygledaregatan i Skarpnäck. En plats som många Skarpnäcksbor passerar på sin väg till Hemköp och som nu ska få en helt ny karaktär.

Den som kommer hit från Tyresövägen ska mötas av ett livligare område bestående av fyra kvarter med butiker och lokaler i bottenvåningarna. Planerna innebär också att Sköndal och Skarpnäck byggs ihop på ett nytt sätt.

Milena Benselfelt är projektledare på exploateringskontoret.

– Det här projektet kommer att ge en ny stadskänsla på en plats där det i dag inte finns någonting. Det kommer att bidra till en positiv stadsutveckling som skapar mer rörelse bland de boende, säger hon.

Hyres- och bostadsrätter

Samrådstiden avslutades i januari förra året och då hade totalt 53 yttranden inkommit. Sedan dess har det bland annat gjorts en fladdermusinventering av området. Den landade i slutsatsen att ”sannolikt kommer endast enstaka fladdermusindivider att drabbas i detta fall och det bedöms inte troligt att det påverkar någon fladdermuspopulation eller följaktligen dess bevarandestatus.”

Däremot har ett par av husen förlorat en våning i processen och har nu fem våningar i stället för sex. Detta för att harmonisera bättre med de kringliggande radhusen.

De 475 lägenheterna kommer utgöras av både hyresrätter och bostadsrätter.

– Jag har fått preliminära uppgifter från byggaktörerna och då handlar det om småbostäder, främst ettor och tvåor. Men det är preliminära uppgifter och kan ändras innan de börjar bygga, konstaterar Milena Benselfelt. 

Tegel och trä

Även en förskola med fyra avdelningar föreslås i området. Samtidigt ska skogen utvecklas till en allmän park med nya entréer, gångstråk och lekplats. Mot gatorna planeras fasader i tegel för att knyta an till Skarpnäcks – även känd som tegelstaden – övriga bebyggelse. Byggnader som anknyter till parken kommer i stället ha fasader i trä.

Beslutas i höst

Byggandet av bostäder längs Gamla Tyresövägen ingår i det stora stadsutvecklingsområdet Bagarmossen-Skarpnäck, ett program som bland annat omfattar uppemot 3 500 bostäder. Det här är också ett av projekten som har kommit allra längst i processen.

– Vi hoppas att det ska det upp till KF (kommunfullmäktige, reds anm.) nu under hösten. Om planen inte överklagas kommer arbeten kunna starta i mitten av 2022, säger Milena Benselfelt. 

Illustration. Gamla Tyresövägen sett från sydväst enligt planerna. Foto: Illustration: Jägnefält Milton

Preliminär tidsplan

Arbetet med genomförandet av detaljplanen beräknas starta våren 2022 och uppskattningsvis pågå till 2026. 

Byggstart för bostäderna planeras till årsskiftet 2023/2024.

Inflyttning beräknas ske 2026. 

Visa merVisa mindre

trä. Vissa byggnader har träfasad, andra tegel.

Bostäder, lokaler och förskola

Förslaget omfattar cirka 475 lägenheter, varav 305 hyresrätter och 170 bostadsrätter.

Under samtliga gårdar ska det finnas garage för boendeparkering.

Här ska även finnas en förskola med fyra avdelningar.

I planen ingår också lokaler för handel och service samt en park.

Skevrodrets skog ska utveckas till en allmän park med bland annat nya entréer och en lekpark.

Visa merVisa mindre