ÄLDRE. Ekbackens hus H med 89 boende drivs numera av Frösunda omsorg AB. Foto: Ulrica Andersson

Skarp kritik mot Frösundas äldreboende

Kommunens uppföljning av Frösundas verksamhet på äldreboendet Ekbackens hus H är klar. Nästan två tredjedelar av de punkter som kommunen granskat kräver åtgärd med tidsplan inom tio dagar.

  • Publicerad 13:38, 18 aug 2017

Sedan vårdbolaget Frösunda omsorg AB tog över verksamheten på äldreboendet i Ekbackens hus H har de fått kritik av både anställda och anhöriga till de äldre.

Kommunen har lovat noggrann uppföljning och på fredagen blev en rapport färdig. Den avser kontroller av vissa utvalda avtalskrav och de har utförts under maj och juni månad.

Verksamheten har bedömts utifrån en flergradig skala, där 1 innebär en mindre allvarlig avvikelse. 2 innebär att avtalad kvalitet inte uppfylls och att avvikelsen kräver åtgärd med tidsplan inom tio dagar. 3 innebär att avvikelsen är mycket allvarlig och kan leda bland annat till att avtalet hävs.

Kommunen har upptäckt sammanlagt 23 avvikelser som får en tvåa. Totalt har 36 punkter granskats, varav de övriga punkterna får 1 eller 0.

Efter kontrollen utifrån äldrenämndens kvalitetsdeklaration, konstaterar förvaltningen att uppfattningen skiljer sig mellan Frösundas chefer och deras omvårdnadspersonal på flera av dessa punkter.

Personalen vittnar om att de inte hinner med att gå ut eller promenera med de boende. Aktiviteter sker inte dagligen på våningsplanen. Att ordna aktiviteter utanför boendet har det inte funnits tid till och det har inte heller upprättats någon plan för detta.

De arbetar som tidigare med kontaktmannaskap, men då de även fått uppgiften att städa på boendet är det svårt att hinna med, enligt personalen. Att ha en kontakttimme med den boende har bara skett någon enstaka gång, på grund av tidsbrist.

Att stadens värdighetsgarantier efterlevs är inte säkerställt, konstateras också. Det finns ingen uttalad plan för hur arbetet med de nationella riktlinjerna vid omvårdnad av personer med demenssjukdom ska genomföras.

Personalen känner inte till vad efterforskningsförbud och meddelarfrihet innebär. Här är det viktigt att personalen informeras skyndsamt, enligt kommunen, om deras rätt att kontakta media och att chefer inte får försöka ta reda på vem som lämnat uppgifter.

Sammanfattningsvis uppger personalen att brist på tid hindrar dem från att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Olika våningar har kommit olika långt i arbetet med de olika kraven, enligt kommunen.

"Det finns tankar och ambition hos chefer att åtgärda de krav som ännu inte är uppfyllda, men arbetet ska ske mer systematiskt så att implementeringen fungerar tillfredsställande", skriver förvaltningen.

– Jag kan väl säga två saker. Det är jättebra att kommunen gör den här typen av tillsyn tidigt, det är kommunens uppdrag. Sedan tar det tid att realisera de förändringar som både vi och uppdragsgivaren förväntar sig. Men vi har en bra dialog med förvaltningen, säger Per-Otto Wärn, affärsområdeschef för äldreomsorg inom Frösunda omsorg AB.

Kommunen kräver åtgärd med tidsplan på 23 punkter inom tio dagar.

Hur ska det gå?

– Vi har en bra dialog med förvaltningen. Det kommer vi hinna med.

Vi i Sundbybergs tidigare artiklar i ämnet:

Anhöriga kritiska efter övertagande (2017-05-08)

Vite krävs efter brister på Ekbacken (2017-04-14)

Höjda röster under demonstration (2017-04-04)

Starkt missnöje med arbetstider (2017-03-22)

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Sundbyberg bäst på att bygga hyresrätter

Nyheter Men bara en tredjedel av det som byggs går att hyra Sundbyberg är den kommun där det byggs flest hyresrätter per invånare i hela Sverige.tisdag 26/1 11:14