Edsvikens vatten ska renas med hjälp av en skärmbassäng nedanför Sollentunavallen. Foto: Arkiv

Skärmbassäng ska rena Edsvikens vatten i sommar

Dagvattenhanteringen behöver förbättras i alla kommuner inom Edsvikens avrinningsområde. Sollentuna Energi och Miljö AB bidrar med att i sommar anlägga en skärmbassäng, som kan rena stora volymer dagvatten genom sedimentering, längs Edsvikens strand nedanför Sollentunavallen.

  • Publicerad 10:37, 22 mar 2019

I dag är det Världsvattendagen som uppmärksammats i Sverige sedan 2006. Syftet med dagen är att sprida kunskap om vattenfrågor och att väcka engagemang för vattenrelaterade problem.

Sollentuna samverkar sedan många år med grannkommunerna kring de två avrinningsområdena Oxundaån och Edsviken.

Ett avrinningsområde är det område som regn och smältvatten rinner från till ett vattendrag.

Skärmbassäng längs Edsvikens strand i sommar

Oxunda Vattensamverkan har precis nominerats till Vattenakademiens stora pris 2019 i kategorin ”Årets Vattenvårdsgrupp”.

Inom Edsvikens Vattensamverkan tas just nu ett lokalt åtgärdsprogram fram för Edsviken. Bland annat behöver dagvattenhanteringen förbättras i alla kommuner inom avrinningsområdet – Sollentuna, Danderyd och Solna.

Som ett led i detta ska Sollentuna Energi och Miljö AB i sommar anlägga en skärmbassäng längs Edsvikens strand, nedanför Sollentunavallen.

Förorenade partiklar kan forslas bort

En skärmbassäng är som om en djup damm och kan rena stora volymer dagvatten genom sedimentering där förorenade partiklar sjunker till botten i bassängen och därefter kan forslas bort.

– God samverkan med grannkommunerna är en förutsättning för effektiv vattenvård. I samverkansgrupperna utbyter vi erfarenheter och tar fram kunskapsunderlag över kommungränserna, vilket skapar förutsättningar för att säkra vattenkvaliteten även för morgondagen, säger Jonas Riedel (C), ordförande i klimatnämnden och i Edsviken och Oxunda vattensamverkan, till Sollentuna kommuns hemsida.

Fakta

Världsvattendagen den 22 mars

Den 22 mars varje år uppmärksammas Världsvattendagen, globalt sedan 1992 och i Sverige sedan 2006.

Syftet är att sprida information och kunskap om vattenfrågor och att väcka engagemang för vattenrelaterade problem.

Temat för Världsvattendagen i år är ”Leaving no one behind” och tanken är att uppmärksamma de miljarder människor i världen som inte självklart kan vrida på kranen och få rent vatten.

Visa merVisa mindre