Helene Månsson har bott i området i 32 år. Foto: Anna Z Ek

Skärholmsbor vill ha kvar låg hastighet på gatan

Nästa år höjs hastighetsbegränsningen på Lammholmsbacken från 30 km/h till 40 km/h. De boende längs med vägen tycker inte det är bra.

  • Publicerad 09:30, 9 nov 2018

Beslutet att ändra fartgränsen för elva vägar i stadsdelen ingår i en stor satsning som ska göra Stockholmstrafiken säkrare för oskyddade trafikanter.

I de flesta fall handlar det om sänkningar av hastigheten – ofta från 50 km/h till 40 eller 30 km/h.

Höjd fartgräns på Lammholmsbacken

Men det finns även vägar som får höjda hastigheter. En sådan är Lammholmsbacken. Där är den nuvarande hastigheten 30 km/h men i framtiden ska fartgränsen vara 40 km/h.

Helene Månsson har bott på Lammholmsbacken sedan 1986. När hon flyttade till området var det 50 km/h och det fanns inga fartgupp.

– Det blir nog ingen skillnad mot idag med höjd hastighetsgräns. Ingen kör 30 km/h ändå här. Men risken finns att bilister gasar på till 50 km/h om fartgränsen höjs. 30 km/h är bra eftersom det finns många barn i området, säger Helene.

Helene Månsson tycker att det är bra som det är idag med 30 km/h. Foto: Anna Z Ek

Många barn i området

Peyman Rostami är taxichaufför och boende i området.

–Jag tycker 30 km/h är bra eftersom det finns barn här. När de leker tänker de inte på bilarna. Jag tror bilarna kör ännu fortare om det blir 40 km/h. 30 km/h är bra, säger Peyman Rostami.

– Jag tycker 30 är bra eftersom det finns barn här, säger Peyman Rostami. Foto: Anna Z Ek

Arbetet ska inledas 2019 och väntas ta tre år att genomföra.