Det är svårt att få överblick omfattande materialet i förråden. Foto: Läsarbild Privat

Skärholmens historia riskerar att skingras

I många år har Skärholmens hembygdsförening förvarat historiskt material i Skärholmens gård. Nu riskerar samlingen att skingras. – Det är sorgligt, säger Elisabeth Ineheim, föreningens ordförande, som vädjar om hjälp.

  • Publicerad 11:35, 9 aug 2018

Skärholmen är ett område med en rik historia – både den forntida och den moderna. Och ända sedan 1990-talet har Skärholmens hembygdsförening förvarat böcker, skrifter, illustrationer och fotografier som dokumenterar denna historia, i Skärholmens gård. Efter hand har materialet svällt. Nu fyller det tre förråd i 1700-talsbyggnaden.

En gallring är helt nödvändig, anser Johanna Wiklander, en av dem som driver gården, där allt från fester och bröllop till konferenser och minnesstunder arrangeras.

– Vi behöver plats för vår egen verksamhet och vill att Skärholmens hembygdsförening rensar bort det som inte är av värde, säger hon.

Skärholmens gård, byggd på 1700-talet, är en värdefull del av områdets historia. 

Det är ett krav som har väckt oro. Till skillnad från många andra hembygdsföreningar har Skärholmens hembygdsförening inga egna lokaler.

– Därför vet vi inte vart vi ska flytta materialet. Vi behöver en plats där det kan ses, läsas och upplevas – inget arkiv, säger Elisabeth Ineheim, föreningens ordförande.

Hoppas på panncentralen

Mycket av materialet finns visserligen även på andra håll – i Kungliga biblioteket, i Stadsbiblioteket vid Odenplan, hos Stadsmuseet, Stockholmskällan och Svenska bostäder. Där kan intresserade leta sig fram till det. Men för hembygdsföreningen är det viktigt att materialet också finns sammanhållet och lättillgängligt i Skärholmen.

– Jag har visst hopp om att den platsen kan bli den gamla panncentralen i Bredäng. Den ska ju eventuellt bli ett kulturhus, men dit är det ju i så fall långt, säger hon.

Elisabeth Ineheim har gjort en första rensning i förråden, men det var svårt att få överblick. Nu förvarar hon en del material i sitt eget hem. Det är förstås ingen långsiktig lösning. Alla som har bra idéer är välkomna att höra av sig, betonar hon.

Hembygdsföreningen ska också vara med på  Bredängs Folkliga kulturfestival, vid Jakobsbergs gård den 26 augusti.

– Då ska vi dela ut foldrar och skrifter gratis intresserade. Det är ett sätt att bli av med material, säger hon.

Eldsjäl började samla

Det var eldsjälen Ulla Idestrand som på 1990-talet började samla material om Skärholmen i Skärholmens gård. Hon var då både ordförande för hembygdsföreningen och gårdens föreståndare. Hon var också den som grundade föreningen och såg till att gården (som ägs av Stockholms stad) rustades och blev en kulturell mötesplats.

På den tiden stod böckerna och tidskrifterna i synliga hyllor. Hembygdsföreningen använde också gården på ett annat sätt en nu.

– Vi är positiva till att hembygdsföreningen verkar här och har erbjudit dem att förlägga sina möten hit, men de vill numera att ha dem på på mer lättillgänglig plats. Det förstår jag, eftersom många medlemmar är äldre, men det gör att vi bara blir en lagerlokal åt dem, säger Johanna Wiklander.

Ett av de överfulla förråden.   Foto: Privat