"Vridande monument" av konstnären Aston Forsberg har blivit en symbol för Skärholmen. Foto: Mostphotos

Skärholmen kan få egen musikskola

Moderaternas idé om en ”attraktiv” musikskola i Skärholmen har fått gehör. Stadsdelsförvaltningen ska nu utreda möjligheterna till en sådan skola.

  • Publicerad 10:55, 19 sep 2018

En musikskola i Skärholmen centrum skulle bli en magnet för musikintresserade ungdomar från sydvästra Stockholm – och även för unga från resten av staden och från grannkommunerna. Det tror Moderaterna i Skärholmen.

I en skrivelse förordar partiet att en skola med musikinriktning startar i det nedlagda Skärholmens gymnasium. Skolan skulle fånga upp det musikintresse som finns bland ungdomar i stadsdelen. I dag får de söka sig till andra skolor i andra stadsdelar, till exempel Adolf Fredrik, där konkurrensen om en plats är stor.

En musikskola i Skärholmen skulle bli ett attraktivt alternativ, menar Moderaterna som också tror att ”hela Skärholmens status kommer att höjas väsentligt” genom skolan.

Och kanske blir skolan verklighet. Moderaternas skrivelse behandlades vid stadsdelsnämndens senaste möte. Nämnden beslöt då att ge stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna till en musikskola.

Moderaterna satte knorr på sitt förslag genom att lyfta fram symbolen för Skärholmen i skrivelsen. ”Vridande monument” av Aston Forsberg liknar en G-klav så mycket att det är hög tid att ge den ett ”musikaliskt berättigande”, tycker Moderaterna.