Unga i Skärholmen ska få mer vuxenstöd Foto: Claudio Britos

Skärholmen får bidrag till sociala insatser för barn och unga

Nu ska vuxna inom socialtjänst, polis och skola bli mer närvarande bland barn.

  • Publicerad 08:34, 11 jun 2021

Fler fältassistenter, bättre möjligheter att följa upp orosanmälningar gällande barn och unga, bättre samarbete mellan socialsekreterare och polis för att hjälpa unga ur kriminalitet och extra resurser till skolsociala team.

Det är några av de satsningar på barn och ungdomar som nu genomförs i Skärholmen.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att fördela statsbidrag för att genomföra en satsning av sociala insatser för barn och unga i utsatta områden under åren 2021–2023.

Ett av de områden som valts ut är Skärholmen som får 3,8 miljoner. Totalt får Stockholms stad närmare 33 miljoner kronor till satsningen.