BÅTNYTT. Regionens fartygsflotta ska förnyas, enligt Michaela Haga (C). Kanske blir det eldrivna bärplansbåtar, som går på vattnet i stället för genom vattnet. Foto: Candela/Region Stockholm

Skärgårdstrafiken kan gå på el och vätgas

Tysta miljövänliga fartyg utan utsläpp och svall. Det låter som en våt dröm för skärgårdsälskare, men det är dit utvecklingen går. "Vårt mål är hundra procent förnybart bränsle i sjötrafiken 2030", säger Michaela Haga (C) i regionens sjötrafikutskott.

  • Publicerad 05:00, 24 feb 2021

Vårt mål är hundra procent förnybart bränsle i sjötrafiken 2030

Pendelbåtar som går på el och skärgårdsbåtar som drivs med vätgas.

Det kan bli verklighet nu när Region Stockholm ser över sin flotta inför framtidens sjötrafik.

Många fartyg har gjort sitt och nya behöver köpas in. Och då tittar man på mer miljövänliga alternativ.

– Vårt mål är hundra procent förnybart bränsle i sjötrafiken 2030, säger Michaela Haga (C), ordförande i Sjötrafikutskottet.

Stora utsläpp på sjön

Som det är nu körs 50 procent av trafiken på HVO, som är biodiesel. Annars är det vanlig diesel som används, med stora utsläpp som följd.

HVO är också tre gånger så dyrt, och det är ytterligare en anledning till att titta på andra drivmedel.

Samarbetar med företag

Regionen har nu tecknat ett "letter of intent" med två företag, Candela och Green City Ferries, för att visa att intresse finns för utveckling av miljövänliga fartyg. Detta inför att de två företagen ska söka medel från Trafikverket och EU för att testa nya typer av fartyg.

Den utvecklingen kan sedan komma regionen till godo, är tanken:

– Det är jätteviktigt att vi i nästa steg har möjlighet att byta ut till emissionsfritt, säger Michaela Haga.

Svävar på vattnet

Candela, med bas på Lidingö, har utvecklat eldrivna fritidsbåtar i kolfibermaterial. Kolfiber är lättare än aluminium och gör det möjligt med bärplansteknik, där båtarna går ovan vattenytan och därmed får mindre motstånd.

Green City Ferries har specialiserat sig på höghastighetsfartyg med el- eller vätgasdrift. Passagerarfärjan Movitz, som nu används i pendelbåttrafik, är ett exempel.

Framtidens sjötrafik

Region Stockholm utreder framtidens sjötrafik, och står inför ett vägval. Antingen fortsätter man ungefär som nu, med trafik till och från Strömkajen med stora fartyg och få avgångar, eller så satsar man på fler och mindre fartyg ute i skärgården, som angör hållplatser för övrig kollektivtrafik.

Förslag: Färre Waxholmsbåtar från Strömkajen

I det första scenariot kan nya miljövänliga fartyg köpas in, och de som inte faller för åldersstrecket kan drivas på HVO eller byggas om till vätgasdrift.

I det andra kan det bli fråga om mindre eldrivna fartyg, som kan ladda när de angör bryggor.

Nya upphandlingar

Region Stockholm har avtal med flera rederier som står för trafiken i olika delar av skärgården, och för pendelbåtarna. En del rederier äger båtarna de kör, andra är entreprenörer som kör regionägda Waxholmsbolagets båtar.

Några avtalsområden går ut 2028, och nya upphandlingar ska göras inför det.

– Då behöver vi kunna ställa miljökrav på utsläpp, svall och annat, säger Michaela Haga.