Skärgårdsstads nya idrottshall invigd

Nu har Skärgårdsstads idrottshall invigts. Hallen är bara en i en rad satsningar på idrottsanläggningar i Österåker.

  • Publicerad 14:51, 12 jan 2018

På invigningsprogrammet stod tal, sång, musik, en parad med lärare och elever, trumpetfanfar, och förstås, bandklippning.

I dag (fredag 12/1) på förmiddagen invigdes Österåkers senaste idrottshall – Skärgårdstads idrottshall.

Den nya fullstora hallen ligger vid Skärgårdsstadsskolan och är tänkt att användas av skolan dagtid. Övrig tid blir hallen öppen för föreningsliv. Hallen har nedfällbara läktare som ger plats för ett hundratal åskådare.

Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher (M) och Theo Granskog, 7 år, klippte bandet för den nya Skärgårdsstadshallen i Åkersberga. Foto: Anna Z Ek

Skärgårdsstads idrottshall är bara en av en rad satsningar på idrottsanläggningar i Österåker de senaste åren, efter ett par decennier utan att mycket hänt, trots att kommunen växt.

Nära Åkers Runö byggs en multihall med två fullstora planer, kafé och läktare som ska stå klar hösten 2019. Då beräknas även ytterligare en fullstor idrottsthall stå klar i Fredsborgsområdet. Dessutom planeras konstgräsplaner i Östra Kanalstadens etapp 2.

– Invigningen av Skärgårdsstadshallen är startskottet på de satsningar som vi nu gör inom idrotten, något som betyder mycket för både föreningslivet och skolan, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.