Skäms över att bjuda in till Lidingövallen

Så här i valtider händer det att politiker lovar både det ena och andra. Tränaren Leif Robertson väntar dock otåligt på att löftet om en renovering av Lidingövallens slitna friidrottsarena ska infrias.

  • Publicerad 14:27, 23 aug 2018

Molnen över Lidingövallen är täta och mörka. Men det är inte därför Leif Robertson är dyster till sinnet.

– Jag har gått från besviken till mer besviken.

Han syftar på friidrottsanläggningen på Vallen, och att den ännu inte rustats upp trots att det finns politiskt beslut om detta.

Idrotten har blivit lovade en ny modern och fullstor arena med 400-metersbanor som skulle stå klar 2018, sedan ändrades det till 2019 för att åter igen läggas i kommunens stora malpåse. Friidrottsarenan förfaller och kan snart inte ens beskrivas som en idrottsplats. Det känns skämmigt att bjuda in folk hit.

Löparbanorna lutar

Leif Robertson har varit verksam inom friidrotten och IFK Lidingö i 30 år, både som tränare och utbildare. Han säger att inte mycket hänt med arenan under tiden. Robertson pekar på löparbanorna och konstaterar att de är slitna och lutande.

– De är undermåliga. Kurvorna är så snäva att det kan bli fot- och benproblem om man tränar ofta här. Gummit kring längdhoppsgroparna är bortnött på några ställen. Och läktaren är inte rolig. Man kan riva sig på spikar som sticker upp och från taket ramlar det träbitar vilket givetvis kan vara farligt.

Inga klara besked

Om du får ställa en fråga till Carl-Johan Schiller (KD), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, hur skulle den lyda?

– När börjar du bygga?

Svaret:

– Det är svårt att ge ett direkt besked, säger Schiller. Vi ska försöka hitta billigare lösningar för projektet, och i september/oktober ska vi fatta beslut om en ny budget. Då börjar processen för att komma vidare med 400-metersbanan.

För dyra offerter

Staden hade initialt budgeterat 35 miljoner kronor för upprustningen av friidrottsarenan.

– Men vi fick offerter som var tre gånger så dyra. Nu ska vi ut med ett nytt anbudsförfarande.

På Lidingö stads hemsida står bland annat följande när man skriver in sökorden ”idrottsplats Lidingövallen”:

”Lidingövallen kommer att byggas om under 2018. Efter ombyggnaden kommer löparbanorna att bli 400 meter och fotbollsplanen bli fullstor. Byggnationen beräknas vara klar våren 2019”.

Det kan nog vara dags att uppdatera den texten.