skadedjur gillar värmen

  • Publicerad 19:10, 31 aug 2014

stockholm Det är inte bara getingarna som trivts i sommar. Även kackerlackor frodas i bostäderna.

Antalet skadedjurssaneringar har mer än fördubblats på fyra år, enligt statistik från Trygg-Hansa och skadedjursföretaget Nomor. I år förväntas Nomor utföra upp emot 7 500 saneringar av kackerlackor, vilket är en ökning på 143 procent sedan 2010.

Kackerlackor trivs i varma och mörka skrymslen. I hemmen är favoritplatsen nästan alltid under spisen.