Ska hjälpa äldre som haft inbrott

Ett 20-tal personer har utbildats för att bättre kunna bemöta äldre brottsoffer. Personliga hembesök ska få drabbade att må bättre.

  • Publicerad 00:00, 24 jan 2012

En knackning på dörren och där står personer som envist påstår sig vara från hemtjänsten. När de väl har gett sig av från lägenheten upptäcker de äldre att värdeföremål och kontanter saknas.

Åldringsbrott av den här typen har blivit allt vanligare och lämnar efter sig ledsna och förtvivlade brottsoffer.

– Det tar ofta stölden väldigt hårt . Dels släppte de ju själva in tjuvarna, dels blir de av med personliga saker som de skattat väldigt högt, säger Lars-Owe Burlin vid Söderortspolisen.

I polisarbetet hinner man inte alltid med det medmänskliga samtalet med brottsoffret. Därför har det sedan en tid tillbaka funnit så kallade åldringsbrottsvolontärer som gör hembesök hos de utsatta. Och projektet har fallit så pass väl ut att det nu utbildats fler volontärer med specialkompetens i hur sekretess fungerar och hur en brottsutredning går till.

Inte sällan motsätter sig brottsoffret ett hembesök till en början, innan hon eller han till fullo förstår vad det innebär.

– Många äldre har kanske ingen anhörig eller så vill man inte berätta om händelsen för sin familj. Och att berätta för en volontär vill man inte heller för det känns som om man begär någonting. Men när de väl förstått att det handlar om att någon gör detta kostnadsfritt, frivilligt och av medkänsla brukar de flesta ändra sig, säger Lars-Owe Burlin.

Och även om volontärernas jobb inte är av polisiär karaktär kan det ibland få en positiv effekt även på utredningen. Under samtal med volontären kommer den drabbade ibland på nya uppgifter som är värdefulla för utredningen. Det kan exempelvis vara något man glömt att rapportera stulet eller ett kompletterande signalement på en gärningsman. Volontären kan då lätt kontakta utredare med de nya uppgifterna.