Urvalsregler. Slumpen kan avgöra vilken skola en elev hamnar i om flera elever sökt till samma skola och platserna inte räcker till. I Bromma berörs ett 50-tal elever. Foto: Mostphotos

Sjuor från Bromma får skolplats i innerstan

Ett 50-tal blivande sjundeklassare som bor i Bromma har fått plats i en skola utanför stadsdelen inför höstterminen. Många av dem ska börja i en skola på Kungsholmen. Orsaken? Ett högt söktryck på skolorna i Bromma.

  • Publicerad 11:15, 4 maj 2022

Brommas grundskolor är populära. Så populära att ett 50-tal barn som är bosatta i Bromma inför höstterminen inte fått plats på en skola i den egna stadsdelen.

– Det är brist på skolklasser, förklarar en upprörd förälder, som vill vara anonym och som lägger ansvaret på politikerna.

Familjen bor i Norra Ängby, nära två skolor som var familjens två förstahandsval, men som fick skolplats i Abrahamsberg.

– Som förälder känner man sig maktlös, här hamnar man bara. Det är noll transparens, säger föräldern.

Mitt i skrev om elever som placeras i andra stadsdelar även för ett år sedan. Då gällde det exempelvis elever bosatta i Norra Ängby som fått plats i Hässelby gård eller just Abrahamsberg.

Då var Mårten Toveruds, som bor i Norra Ängby, barn berört. Det nya i år är enligt honom att barn blir placerade i skolor i innerstan.

– Jag tycker att det är fel, särskilt sett till att barnkonventionen är lag. Man ska sätta barnens välbefinnande i fokus. Det uppfyller inte Stockholms stad. Jag tror att staden behöver hitta en process med större flexibilitet för att komma till rätta med det här, som att sätta upp tillfälliga baracker för skolundervisning.

"Lite längre att åka"

Mikael Kaspar, grundskolechef i Stockholm stad, bekräftar att det är högt söktryck mot årskurs sju i Brommaskolorna.

Utbildningsförvaltningen har i år löst situationen genom att placera elever från Bromma bland annat på Konradsbergsskolan på Kungsholmen, där ett 40-tal Brommaelever fått plats, barn från Ängby, Beckomberga, och Mariehäll.

– Det är ganska många som placerats där vilket innebär att eleverna får med sig fler elever från sitt närområde. Det är lite längre att åka men man får fler elever med sig från den gamla skolan. Alternativet hade varit att sprida ut skolbarnen över fler skolor, då skulle de ha blivit väldigt utspridda.

Vad säger du till berörda skolbarn och föräldrar i Bromma?

– Jag har full respekt och förståelse för besvikelsen, men vårt uppdrag är att säkerställa att alla får en skolplacering, säger Mikael Kaspar.

Till hösten har antalet platser i årskurs sju i Bromma utökats på Abrahamsbergsskolan. Men det räcker inte till för att erbjuda alla sjundeklassare plats, som är den årskurs där behovet av platser är som störst.

På längre sikt kan den här situationen förändras, bedömer Mikael Kaspar.

– Elevprognoserna går ned, det ser ljusare ut.

Elever i Bromma som inför höstterminen blivit placerade i Konradsbergsskolan får viss kompensation. De barnen kommer alla att få SL-kort, staden går in och betalar cirka 880 kronor för ett SL-kort per elev.

Slump kan avgöra

Huvudregeln enligt skollagen är att barn ska få gå i den skola som vårdnadshavare önskar. Elever har ingen rätt att gå i skola i den egna stadsdelen och vårdnadshavare söker inte alltid den skola som ligger närmast.

Intaget styrs därför inte av stadsdelstillhörighet, utan av det som kallas relativ närhet.

Om flera elever sökt till en skola men det bara finns plats för ett av barnen mäts avståndet mellan skolan och hemmet. Avståndet subtraheras (minskas) med avståndet mellan sökt skola och näst närmast skola. Den elev som har längst metervärde får platsen.

Om flera barn har samma metervärde slumpar ett datorsystem fram en turordning för vilken elev som får platsen.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre

Kommunala högstadieskolor i Bromma

Abrahamsbergsskolan

Alviksskolan

Höglandsskolan

Nya Elementar

Södra Ängby skola

Äppelviksskolan

Visa merVisa mindre

Thorildsplan. Där ligger Konradsbergsskolan där ett 40-tal elever bosatta i Bromma har fått plats i årskurs sju till hösten. Foto: Håkan Kjellgren