Vid hjärtstopp är varje minut livsviktig, menar kritisk ambulanssjukvårdare. Foto: Mostphotos

Sjuktransport larmas inte till hjärtstopp

Snart är 30 nya sjuktransportbilar på rull runt om i länet. Men trots att de utrustats med hjärtstartare larmas de inte vid hjärtstopp.

  • Publicerad 04:42, 21 aug 2018

Den 15 september kör en armada av sjuktransportbilar ut ur garagen hos ambulansföretaget Samariten.

De 30 nya bilarna ska köra patienter som inte är i behov av ambulans, men som ändå kan behöva extra omsorg under transporten. Det kan vara skjuts mellan sjukhus, äldre som ska läggas in på geriatrisk avdelning, patienter som ska hem.

Bilarna ska köras dygnet runt och bemannas med förare och en person till, ofta en undersköterska.

Tanken är att sjuktransporterna ska bidra till ett bättre patientflöde, så att inte patienter blir liggande på en överfull akutmottagning till exempel. De ska även avlasta ambulanserna, och dirigeras ut via SOS Alarm.

I dag startar utbildningen av de 100 personer som ska ut i sjuktransportbilarna. Bilarna kommer att utrustas med syrgas och defibrillator och personalen kommer bland annat att utbildas i hjärt- lungräddning och att använda hjärtstartare – ifall patienten i bilen skulle få hjärtstopp.

Stannar inte för hjärtstopp

Men bilarna larmas inte ut till hjärtstopp, även om de befinner sig närmast den som drabbats. Helt galet, säger en ambulanssjukvårdare, som vill vara anonym, till Mitt i:

– Vid ett hjärtstopp är varje minut livsviktig. Det kan ta en kvart innan närmsta ambulans är framme, medan sjuktransportbilen kanske befinner sig i grannskapet, säger han.

Han säger att ambulanssjukvården är tacksam över avlastningen som sjuktransportbilarna innebär, men menar att kompetensen i bilarna inte utnyttjas full ut.

– Tänk om jag åker på ett larm och möter en sjuktransport, som hade kunnat rädda liv, och jag inte hinner fram i tid?

Möjligt att vi ska fundera på det

Patrik Söderberg

Enligt Patrik Söderberg, chefläkare för ambulanssjukvården i landstinget, är frågan komplex. Det finns en organisation för snabb hjälp vid hjärtstopp, där polis, räddningstjänst och förstås ambulanssjukvård ingår.

Sjuktransporterna är inte tänkta att ingå där, utan ska vara en ren transporttjänst.

– Det handlar bland annat om att inte avbryta deras uppdrag, för då fungerar inte logistiken. Det handlar även om att rätt kompetens kan dirigeras till rätt patient i tid, säger han.

– Vi fokuserar nu på att få igång tjänsten. Det är möjligt att vi ska fundera på om den kan ingå i hjärtstoppsorganisationen på något sätt, säger han.

På Samariten är utbildningen i full gång. Den pågår i tre dagar och till det kommer en halvdag som görs via internet.

Behöver utbilda fler

– Vi utbildar 100 personer, varav ett 30-tal är undersköterskor. Vi kommer att behöva utbilda tio till, säger Jan Hasselberg, som ansvarar för att få sjuktransporttjänsten på rull.

Han är positiv till att de även skulle kunna larmas vid hjärtstopp.

– Men det är upp till landstinget. Vi följer uppdragsmallen, säger han.

Fakta

Fler bilar som åker på larm

Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och specialistsjuksköterska.

Det finns tre jourläkarbilar som bemannas av läkare och undersköterska. Under augusti har en extra bil funnits.

Antalet transportambulanser har ökat från fem till åtta.

Antalet ambulanser utökas från dagens 73 till 83 nästa år.

I Stockholm finns SMS-livräddare, ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.

I Stockholms län drabbas omkring 1000 personer av hjärtstopp varje år.

Källa: SLL
Visa merVisa mindre