Dennis Wedin (M) är orolig för att almsjukan ska sprida sig till andra träd på Skogskyrkogården. Foto: Pekka Pääko/Anders Eklöf

Sjukt träd ska fällas i Skogskyrkogården: ”Det är ett världsarv”

I somras upptäcktes det att en alm vid gravplatserna i Skogskyrkogården insjuknat i den så kallade almsjukan. Nu har det gjorts en bedömning om att trädet måste fällas. – Det är väldigt tråkigt att den har blivit vanligare, säger Dennis Wedin.

  • Publicerad 17:33, 5 dec 2019

Tidigare har man konstaterat att det finns ett tjugotal träd som har insjuknat i almsjukan, på fyra olika kyrkogårdar runt om i Stockholm. Nu har alltså även en alm bland gravplatserna i Skogskyrkogården drabbats, som måste fällas.

Nu har staden ansökt till länsstyrelsen för att få tillstånd att fälla trädet, någon gång i februari eller mars nästa år.

– Vi tycker att det är väldigt tråkigt att det har blivit vanligare i Stockholm. Nu är det viktigt att vi agerar och tar åtgärder för att stoppa en spridning så mycket som möjligt, säger Dennis Wedin (M), som ansvarar för kyrkogårdsnämnden.

Dennis Wedin (M) är även bostads- och fastighetsborgarråd. Foto: Pekka Pääkkö

Utöver det redan sjuka trädet har det visats symptom på flera träd, framförallt på Almhöjden.

Nu ska de vaccineras för att minska spridningsrisken.

– Det är kanske vad man framförallt förknippar med Skogskyrkogården och är ett världsarv. Det är det som är särskilt allvarligt med det här.

Att vaccinera de träd som visar på symptom anses vara den enda räddningen för almarna. Foto: Anders Eklöf

Efter att det redan sjuka trädet är fällt kommer kvarvarande stubbe och rotsystem att rivas bort. Kyrkogårdsförvaltningen tittar även på vilka trädarter som kan ersätta almarna på lång sikt.

Handläggningen beräknas ta cirka tre månader för länsstyrelsen, innan almen kan fällas.