Den som behöver hjälp med amning får vända sig till barnavårdscentralen. Foto: Mostphotos

Sjukhusens amningsmottagningar stänger – BVC tar över

Ett tiotal barnavårdscentraler ska få i uppdrag att ta emot mammor som behöver hjälp med amning. Amningsmottagningarna vid sjukhusen försvinner.

  • Publicerad 07:14, 11 sep 2019

Barnavårdscentralerna i länet får nu i uppdrag att erbjuda hjälp till mammor som har problem med amningen.

– Det blir ett tilläggsuppdrag inom vårdval barnavårdscentral, säger Tobias Nässén (M), vård- och valfrihetsregionråd.

Det är de större barnavårdscentralerna som kan komma ifråga, och man räknar med att ett tiotal ska nappa, spridda över länet.

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd, tror att intresset är stort.

– Men vi måste säkerställa kompetensen. De ska ha barnsjuksköterskor som har gått en kompletterande kurs i amning, samma som barnmorskorna har. Vi kommer nu att erbjuda 60 utbildningsplatser vid Karolinska institutet för sjuksköterskor som vill gå kursen, säger

Stöd på förlossningen i början

Alla sex förlossningskliniker i länet har ansvar för amningsstöd upp till sju dagar efter förlossningen.

Särskilda amningsmottagningar finns därefter vid Karolinska i Huddinge, på Södersjukhuset och på Södertälje sjukhus.

Dessutom finns Amsak på Östermalm, en amningsmottagning som drivs som ett projekt till och med 2020. På barnavårdscentralen i Rotebro finns också specialistkompetens när det gäller amning.

Mottagningar på sjukhus stänger

I våras stängde amningsmottagningarna vid Danderyds sjukhus och Karolinska i Solna. På sikt kommer även mottagningarna på Huddinge, Sös och i Södertälje att stänga.

– Vi går i den riktningen. Det är bättre att ha amningsmottagningar på barnavårdscentralerna, dit det är naturligt för föräldrar att vända sig, säger Anna Starbrink.

I dag onsdag fattar hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott om tillägget i vårdvalet, och det kan sedan träda i kraft den 1 januari 2020.

Färre ammar

Amningsfrekvensen är på nedåtgående. 2004 ammades 72 procent av alla barn vid sex månaders ålder i Sverige.

Enligt den senaste statistiken, från 2016, hade siffran minskat till 64 procent. Stockholm låg dock högre, med 69 procent.

Vad beror minskningen på?

– Svårt att säga. Men vi hoppas att vi nu kan bidra till att ge bättre, och närmare stöd till föräldrarna. Enligt en enkätundersökning som vi gjort efterlyser föräldrar mer tydlighet om vilket stöd som finns, och de vill ha stöd närmare hemmet, säger Tobias Nässén.

Men nu försvinner amningsmottagningarna på sjukhusen?

– I vår vårdstrategi ska vård som inte kräver akutsjukhusens resurser finnas på en annan och närmare nivå.

Fakta

Allt färre ammar

Amningsfrekvensen var som högst 1995–2004.

År 2004 ammades 83 procent av alla barn vid fyra månaders ålder och 72 procent vid sex månaders ålder.

Det finns regionala skillnader. Vid senaste mätningen låg Stockholm och Gotland i topp.

År 2016 ammades 69,4 procent av sex månader gamla barn helt eller delvis i Stockholms län. I hela Sverige var siffran 50,3.

År 2008 ammades 73,3 procent av sex månader gamla barn i Stockholm.

År 1998 ammades 78, 6 procent.

Källa: Socialstyrelsen
Visa merVisa mindre