Hyresgästen vräks för att lägenheten var för snuskig Foto: Fredrik Sjöquist

Sjuk vräks ur snuskig lägenhet

En hyresgäst i södra Roslagen som haft sin lägenhet alltför ostädad och överbelamrad med föremål och avfall har vräkts av hyresvärden Akelius. Själv säger sig hyresgästen vara för sjuk och kraftlös för att sanera lägenheten, men nu har även hovrätten gett hyresvärden rätt.

  • Publicerad 13:14, 5 okt 2017

Det var i slutet av mars, i samband med spolning av fastighetens stammar som hyresvärden Akelius besökte lägenheten och upptäckte vilket skick den var i.

Avfall och bananflugor

Lägenheten var smutsig och överfull med föremål och sopor. Enligt hyresvärden hade man haft problem med dålig lukt och bananflugor i trapphuset under en längre tid och drog slutsaten att problemet kom från den ostädade lägenheten.

Redan samma dag anmälde Akelius missförhållandena till kommunens socialnämnd och hyresgästen fick en månad på sig att sanera hemmet.

Men när hyresvärden gjorde återbesök i slutet av april var lägenheten i samma skick som tidigare.

Fyra dagar senare sade Akelius upp hyresavtalet, vilket bifölls av hyresnämnden i augusti.

Fick en månad på sig

”Av (fotografier) framgår att lägenheten belamrats med bl a sopor i stor omfattning, vilket regelmässigt ger upphov till lukt och risk for ohyra” skriver hyresnämnden och höll med värden om att hyresgästen vanvårdat lägenheten.

Hyresgästen, som är i övre medelåldern, har försvarat sig med att hen bott i lägenheten sedan 1979 och aldrig missat att betala hyran, men att hen drabbats av sjukdom och psykisk ohälsa.

För några år sedan drabbades hyresgästen av en djup depression i samband med sin partners död och hen lider dessutom av flera sjukdomar.

Moment 22-situation

Av brev till hyresnämnden tycks hyresgästen ha hamnat i en moment 22-situation:

Hyresgästen berättar att hen begärt ekonomisk hjälp (av kommunen) för att sanera lägenheten, men fått avslag på detta ”då Akelius inte kunde ge några garantier för att jag skulle få behålla lägenheten”.

Hyresgästen säger sig också fått hemtjänst beviljad från kommunen, men att den inte kunnat komma eftersom lägenheten först måste vara sanerad. Med hemtjänst skulle situationen kunnat förebyggas i framtiden, skriver hyresgästen ”så att hemmet inte gror igen”.

Nu har även Svea hovrätt, dit hyresgästen överklagat, gett Akelius rätt, vilket innebär att hyresgästen genast måste lämna lägenheten.