Fredrik Persson, biträdande kommenderingschef för polisinsatsen Rimfrost, menar att man som allmänhet inte behöver vara orolig. Foto: Mitt i

Sju sprängningar i år – explosionerna kraftigare än tidigare

Det har varit sju sprängningar i Stockholmsområdet hittills i år och explosionerna är kraftigare än tidigare. Men vem eller vilka som ligger bakom sprängningarna är inte viktigt. – Det viktiga är att komma åt fenomenet, säger Fredrik Persson, chef inom polisen.

  • Publicerad 04:54, 12 feb 2020

Det rapporteras om det var och varannan dag – sprängningarna.

För drygt tre veckor sedan exploderade det i två bostadshus i Kista och Husby och veckan före small det på Gyllenstiensgatan på Östermalm. Om det finns några kopplingar mellan de tre explosionerna vill polisen inte kommentera. Men en sak har de gemensamt.

– Sett till den skada som explosionerna orsakade går det att säga att de var kraftigare än de vi sett tidigare, säger Fredrik Persson som är biträdande kommenderingschef för Rimfrost i Stockholm, alltså polisens särskilda insats mot gängvåldet i Sverige.

Fredrik Persson. Foto: Polisen.

Svårt att utreda

Hittills i år har åtta anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse gjorts i region Stockholm. Av dem har en explosion bekräftats i sju fall. 

Att utreda en sprängning är svårt av flera orsaker. Dels för att allt bevismaterial sprängs bort, dels för att de ofta sker i gängkriminella miljöer präglade av en stark tystnadskultur, enligt polisen.

– Generellt kan man säga att de som spränger är kriminella i gäng med våldskapital nog att ägna sig åt sprängningar som metod för att nå sina mål. Om det är lokala gäng eller MC-gäng som spränger är egentligen mindre viktigt. Det viktiga är att komma åt fenomenet. De som spränger utsätter andra för jättestor fara, säger Fredrik Persson.


Alla explosioner under 2019

Diagrammet visar antalet anmälningar om allmänfarlig ödeläggelse via sprängning och bekräftade explosioner under 2019 i Stockholmsområdet.

Loading…

Källa: Polisen


Tar sprängladdningar från byggarbetsplatser

Målen, eller kanske snarare syftet, med explosionerna varierar. Det kan handla om att skrämma eller pressa personer på pengar eller tjänster. Försäkringsbedrägeri eller pågående konflikter mellan gängen kan också vara utlösande faktorer för en sprängning.

– Det finns skäl att tro att de som spränger tar sprängladdningar från byggarbetsplatser. Det går inte att få tag på dem på något annat sätt. Det är legala sprängladdningar men går inte att få tag på utan tillstånd, säger Fredrik Persson.

Hellre att man kontaktar polisen en gång för mycket än en gång för lite

Fredrik Persson, biträdande kommenderingschef, Rimfrost

I nuläget fokuserar den nationella särskilda händelsen Rimfrost på Sveriges södra delar men det förebyggande arbetet mot sprängningarna pågår även här i Stockholm.

Fredrik Perssons uppfattning är att lokalpolisområdena i Stockholm har bra koll på sina respektive områden och är närvarande på platser som är särskilt brottsaktiva.

– Lokalpoliserna kommer dock aldrig lära känna ett område lika bra som den som bor i det. Därför är det bra att vara uppmärksam och kontakta polisen om man får syn på något konstigt. Jag ser hellre att man kontaktar polisen en gång för mycket än en gång för lite, säger han.

Behöver man vara orolig över utvecklingen?

– Det behöver man inte vara. Jag förstår att explosionerna skapar en känsla av otrygghet, men ingen har skadats, säger Fredrik Persson.