Både hyres- och bostadsrättsmarknaden påverkas. Foto: Mostphotos

Sju saker regeringen vill ändra på stans bomarknad

I januariöverenskommelsen mellan S, MP, L och C finns flera förslag om bostadsmarknaden. Mitt i reder ut hur det kommer att påverka Stockholm.

  • Publicerad 04:55, 25 jan 2019

1. Fri hyressättning för nybyggda lägenheter

Efter en inledande period, oklart hur länge, så ska hyran bestämmas utefter en taxa, eller tariff. Det ska ske utifrån andra liknande nybyggen eller genom en förhandling. Det är hyresvärden som bestämmer vad som ska väljas.

Det är dock oklart om hur det nya systemet ska förhålla sig till det gamla som finns vid nybyggnationer: presumptionshyror. I dag sätts hyrorna för nybyggda lägenheter genom en förhandling. Ska den nya fria hyressättningen ersätta eller komplettera dagens system? När man säger ”reformera hyresmodellen” pekar det nog på att det rör sig om större förändringar.

Förslaget gäller bara nybyggda bostäder och ska utredas under 2019. Lagen förväntas träda i kraft 2021.

2. Hyra för redan byggda lägenheter

För befintliga hyresrätter ska systemet med förhandlingar mellan hyresvärdar och Hyresgästföreningen göras mer effektiv. Man vill införa ett så kallat oberoende skiljdedomsförfarande som vid en tvist ska avgöra vad som är en rimlig årlig höjning av hyran. Den ska också sätta tidsgränser för förhandlingen av hyran och det kan bli ekonomiska sanktioner om tidsplanen inte hålls. Enligt förslaget ska lagen träda i kraft 2021.

Enligt Hyresgästföreningen pågår det redan förhandlingar om detta mellan dem själva och intresseorganisationerna Fastighetsägarna och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), där ska förslag läggas fram 31 mars 2019.

3. Läget ska spela större roll

Lägenheternas kvalitet och läge ska få större genomslag i hyressättning. En kommission ska kartlägga detta och föreslå åtgärder från statens sida.

I Stockholm har man redan påbörjat en modell där lägenhetens läge ska få spela större roll – den så kallade Stockholmshyran.

4. Flyttskatten tas bort

Den som säljer en bostad får betala 22 procent av vinsten i skatt. Men för den som direkt köper en annan bostad kan skjuta upp skatten och i stället bara betala 0,5 procent i ränta på den uppskjutna vinsten.

Denna ränta har lite felaktigt kallats för flyttskatt, men föreslås nu tas bort.

Tidsplan för förslaget saknas.

5. Olagligt att köpa svartkontrakt

Det blir straffbart att köpa ett hyreskontrakt svart, det vill säga att betala en hyresvärd för att få ett förstahandskontrakt.

6. Svartkontrakt straffas hårdare

Den som säljer svarta kontrakt ska få hårdare straff än i dag.

Förslaget är dock inte nytt – ett liknande togs fram av en statlig utredning 2017. Där föreslås maxstraffet för försäljning av svartkontrakt höjas till två års fängelse och att köp av svartkontrakt ska kriminaliseras.

7. Den som bygger hyresrätter ska få ekonomiskt stöd

Redan i dag finns investeringsstöd för bostadsbyggande, men enligt förslaget bör stöden koncentreras och effektiviseras samt riktas om mot hyresrätter i hela landet.

Det finns ingen tidsplan kring förslaget och heller inte någon mer utvecklat om vilka direktiv som ska gälla för en eventuell utredning.