Foto: Carlos Montecinos

Sju nya förskolor på gång i stadsdelen

De närmaste åren planeras sju nya förskolor i stadsdelen. De flesta i Årsta – där det byggs mest. Högdalen är det område där det är störst brist på förskoleplatser.

  • Publicerad 09:56, 3 maj 2016

Stadsdelen växer så det knakar. Och med alla nya bostäder kommer det att krylla av barn i området.

Tre förskolor med totalt 15 avdelningar planeras i den första etappen av Årstafältet. Markarbetena ska börja nästa år och de ska stå inflyttningsklara 2020.

Även på Årstastråket planeras en förskola bakom Södermalms trä. De ska ha sex avdelningar och vara inflyttningsklar redan i slutet av nästa år.

På Hummelvägen i Årsta ska den befintliga förskolan rivas. På samma plats ska det byggas en ny större förskola med sex avdelningar. Där blir det inflytt 2018.

– Det är mycket i Årsta, en det beror ju på att det är där det är mest byggnation. Det är så stora byggen och då tar man ett grepp om allt, säger Lisa Sörhammar, lokalintendent på stadsdelsförvaltningen.

På Bjulevägen i Stureby byggs en förskola med 2,5 avdelningar på samma gård där förskolan Rörmokaren finns idag. Inflytt beräknas till 2017.

På Bjursätragatan i Rågsved byggs en ny förskola med 6 avdelningar på samma tomt som det finns en befintlig förskola idag. Där ska barnen kunna börja vid årsskiftet 2017/2018.

– Det planeras fler förskolor på Årstastråket och även i Slakthusområdet, men det ligger så långt fram i tiden, säger Lisa Sörhammar.

Det område där man ser en brist på förskoleplatser är framför allt runt Högdalen och Örby.

– I Högdalen ser vi en brist på förskoleplatser. Där ska det också byggas en del framöver. Det måste vi titta närmare på, säger Lisa Sörhammar.