Sjövägen hotar sällsynta arter

Sjövägen skär rakt igenom Solnas och Sundbybergs planerade naturreservat. Stäng vägen och skapa ett sammanhängande ekologiskt område tvärsöver kommungränsen, kräver Naturskyddsföreningen.

  • Publicerad 08:44, 25 jul 2016

Naturen bryr sig inte om kommungränser.

Solna stad har redan tagit ett beslut om att ett område kring Råstasjön ska bli naturreservat. Omfattningen är inte bestämd och flera inventeringar pågår just nu.

Vid Råstasjöns sydvästra strand, på andra sidan Sjövägen, börjar Sundbybergs kommun. Enligt den naturinventering som Sundbyberg gjorde förra året har större delen av området från Råstasjön, vidare norr om Golfängarna och Lötsjön och bort mot Rissne, ett högt naturvärde.

– Solnas inställning är att vi ska ha två sammankopplade naturreservat. Så gick i alla fall tankarna när vi tog beslutet, säger Magnus Persson (C), ordförande i tekniska nämnden i Solna.

– Enligt vår tidtabell hoppas vi vara klara och ha ett naturreservat inrättat i början av 2018. Hur stort det ska vara är inte bestämt men jag vet att vi för samtal med Solna på tjänstemannanivå, säger hans partikamrat på andra sidan gränsen, Stefan Bergström (C), ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Politikerna är alltså hyfsat överens om ett sammanhållet naturreservat som sträcker över det populära rekreationsområdet vid Råstasjön och Lötsjön. Problemet är Sjövägen som normalt trafikeras av 8 000 fordon per dygn och skär rakt igenom de planerade reservaten. Hela vägen ligger på Solnas sida av kommungränsen.

För Florian Reitmann, ordförande i Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg, finns det bara en lösning.

– Stäng av Sjövägen för allmän trafik. Precis som det var tänkt från början. De ekologiska systemen på båda sidor av kommungränsen är beroende av varandra, säger han.

Florian Reitmann visar runt i den lilla skogsdungen på Sundbybergssidan av Sjövägen. Det som för ögat bara ser ut som ett buskage med några gamla tallar döljer en stor ekologisk mångfald.

– Titta en trollslända, ropar Reitmann och plockar fram mobilkameran. Trollsländor är ett gott tecken.

I barken på en gammal ek växer tallticka. Hål i barken visar att även den rödlistade insekten reliktbock trivs i skogsdungen.

– Allt hänger ihop. Groddjur och insekter rör sig mellan skogsområdena och de två sjöarna. Naturen bryr sig inte om kommungränser. För att få ett bra ekologiskt system måste Sjövägen stängas för allmän trafik, säger Florian Reitmann och som för att understryka hans ord väljer en svanfamilj att i samma ögonblick korsa Sjövägen från gräsmattan på Sundbybergssidan till vattnet i Råstasjön på Solnasidan.

Beslutet om Sjövägens framtid som trafikled ligger helt på Solna stad. Stefan Bergström säger att han inte vill lägga sig i grannkommunens ärenden.

Just nu har frågan om Sjövägen än en gång bollats tillbaka till tjänstemännen på tekniska förvaltningen i Solna.

– Jag håller med om att Sjövägens betydelse som trafikled har minskat. Men vägen är fortfarande viktig för utryckningsfordon. Jag vill inte säga för mycket, men det är inte omöjligt att förvaltningen kan presentera ett förslag till lösning under hösten, säger Magnus Persson.

MER Sjövägen

Frågan om Sjövägen har stötts och blötts i decennier. Några viktiga hållpunkter:

2007: "Rekreationsområdets koppling mot Lötsjöområdet i Sundbyberg kommer med en framtida avstängning av Sjövägen förbättras. ” (Fördjupad Översiktsplan för Arenastaden).

2014: Stadsbyggnadsnämnden beslutar att stänga av Sjövägen för allmän trafik senast vid utgången av 2015.

2015: Beslutet rivs upp med hänvisning till att de så kallade blåljusmyndigheterna (polis, ambulans, brandkår) behöver sträckan som utryckningsväg.

2016: Polismyndigheten förtydligar sig och framhåller att man inte har något emot att vägen stängs av – bara man kan använda den vid behov. ”Vårt enda krav är att Sjövägen även i fortsättningen är en asfalterad sträcka och inte en gräsmatta”, säger kommunpolis Pär Fridh i en intervju i Vi i Solna.

2016: Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram en omarbetad idéskiss för den framtida trafiken på Sjövägen.

Visa merVisa mindre