Upphandlingen av trafiken i mellanskärgården hamnade i tingsrätten. Nu har domen kommit. Foto: Mostphotos

Sjötrafik förlorade tvisten – åker på miljonsmäll

Landstinget gjorde fel – men det betyder inte att Sjötrafik AB skulle ha vunnit upphandlingen om allt gått rätt till. Tingsrätten anser inte att bolaget har rätt till skadestånd – och nu får Sjötrafik AB betala landstingets rättegångskostnader.

  • Publicerad 04:47, 22 okt 2018

Käromålet ogillas. Stockholms Sjötrafik AB (SSAB) ska ersätta Stockholms läns landstings rättegångskostnader om 1 050 000 kronor.

Det är beskedet till företaget som för fyra år sedan blev av med uppdraget att driva skärgårdstrafiken i mellersta skärgården för landstingets räkning.

Sjötrafik AB ansåg att fel begåtts vid upphandlingen, överklagade och fick rätt i förvaltningsdomstolen.

Öppnade upp för nya bolag

Det var ett oprövat bolag, TRSM, som då ansågs ha det bästa anbudet.

Sjötrafik AB har hävdat att TRSM inte hade den ekonomiska stabilitet som krävdes. Av domen framgår nu att ”den politiska viljan” var att kraven skulle ”formuleras och bedömas så att det öppnade upp för mindre och nystartade bolag”.

TRSM hann inte driva trafiken länge innan de gick i konkurs. Sedan dess har de bolag som kört båtarna avlöst varandra och avtalen har varit korta i väntan på den nya upphandlingen som görs nu i höst.

Stämde SLL på 40 miljoner

Sjötrafik AB ansåg att om allt gått rätt till så hade de vunnit upphandlingen, och stämde landstinget på 40 miljoner kronor vid Stockholms tingsrätt.

Bolaget, som fått lägga ner, ville ha ersättning för de förlorade inkomsterna och de extra kostnader de haft.

Enligt domen, som meddelades under fredagen, har det visserligen förekommit fel vid upphandlingen. Men då det inte går att säga att Sjötrafik AB skulle ha vunnit upphandlingen om inga fel begåtts ogillas företagets yrkande på skadestånd.

Även de direktavtal som landstinget slutit i väntan på en ny upphandling har varit otillåtna, enligt tingsrätten.

Men det är samma sak här: ”Tingsrätten har däremot inte ansett att SSAB förmått göra sannolikt att bolaget skulle ha tilldelats avtalen upphandlingsfelet förutan.”

Dessutom görs ju upphandlingen om nu i höst, och Sjötrafik AB har haft möjlighet att lägga anbud ånyo, menar tingsrätten.

Mitt i har sökt företrädare för Sjötrafik AB för en kommentar, men har inte fått kontakt. Det är därför inte känt om de har för avsikt att överklaga domen.

Fakta

Detta har hänt

2015: Landstingets trafikförvaltning upphandlar kollektivtrafiken i skärgården. Bolaget TRSM tar hem mellanskärgården. Sjötrafik AB menar att upphandlingen inte gått rätt till och överklagar.

2016, januari: Trafikförvaltningen sluter direktavtal med TRSM i väntan på förvaltningsrättens dom. Sjötrafik AB menar att även detta är regelvidrigt, överklagar och får medhåll, men rätten låter saken bero då trafiken annars skulle äventyras.

2016, april: TRSM börjar köra båtarna.

2016, september: Kammarrätten beslutar att upphandlingen måste göras om.

2016, hösten: TRSM har stora problem. Gotlandsbolaget går in och köper 51 procent av aktierna.

2017: Trafikförvaltningen sluter avtal med Skärgårdsbolaget, ägt av Gotlandsbolaget, i väntan på ny upphandling. Ersättningen höjs med 13 procent.

2017, våren: Skärgårdsbolaget försätts i konkurs, ersätts av Faludden, även det ägt av Gotlandsbolaget. Trafiken övertas senare av Skärgårdsbolaget 2017 AB, som ägs av – Gotlandsbolaget.

2017, vintern: Sjötrafik AB stämmer Stockholms läns landsting på 40 miljoner kronor.

2018, september: Skärgårdsbolaget 2017 AB:s avtal förlängs till den 30 september 2019.

2018, 19 oktober: Stockholms tingsrätt meddelar dom i tvisten mellan Sjötrafik AB och Stockholms läns landsting: Käromålet ogillas och Sjötrafik AB döms att betala SLL:s rättegångskostnader om 1 050 000 kronor.

2018, december: Trafikförvaltningen gör ny upphandling av skärgårdstrafiken.

Visa merVisa mindre