Sjöstadsfärjorna går inte lika sent på kvällarna

En ny tidtabell på gratisfärjorna mellan Sjöstan och Söder har väckt irritation bland en del Sjöstadsbor.

  • Publicerad 13:21, 10 sep 2019

Från och med 1 september finns det en ny tidtabell för Sjöstadsfärjorna, som går mellan Luma, Henriksdal och Barnängsbryggan. Förändringen har väckt reaktioner och en del irritation till exempel i den lokala Hammarby sjöstads-gruppen på Facebook.

Numera går båtarna alltid i en trekant, även under rusningtid, vilket gör att en resa från Luma till Söder tar runt 10 min istället för runt 5 min. De sista kvällsturerna är numera också inställda, den sista båten går klockan 23 istället för klockan 24.

Många klagomål

Det är Stockholms stad som betalar och bestämmer över färjorna över Hammarby sjö.

Enligt staden har man haft många klagomål på buller från färjorna kvällstid. Dessutom utnyttjar få färjan efter kl 22, enligt Kristina Glitterstam, projektledare på exploateringskontoret.

– Utifrån detta har en ny tidtabell tagits fram som innehåller samma volym båttransporter, men turerna är bättre anpassade till då de flesta vill resa.

Fler turer finns på tidiga eftermiddagar.

Inte längre förvirrande

Att färjorna numera går cirkulärt i en trekant, och inte som förr då en båt gick mellan Luma och Barnängen och en mellan Barnängen och Henriksdal, motiveras med att det tidigare upplevdes som förvirrande. Nu riskerar trafikanterna inte att hamna på fel färja.

De förändringar som nu gjorts har ingenting att göra med den planerade tunnelbanan, vilket det spekulerats om, hälsar exploateringskontoret. 

Fakta

Båttrafiken ersatte bro

När Hammarby Sjöstad skulle byggas i slutet av 1990-talet planerades för en gång- och cykelbro över Hammarby Sjö.

Men utredningar visade att bron inte gick att bygga, framför allt på grund av krav från Sjöfartsverket.

Lösningen blev istället en färjelinje mellan Lumabryggan i Sjöstaden och Barnängsbryggan på Södermalm.

Sedan 2011 utökades färjetrafiken till att även omfatta en förbindelse mellan Barnängsbryggan och Henriksdalshamnen.

Under de tre första åren, mellan 2011-2014, medfinansierades den nya sträckan med en miljon kronor per år av byggaktörer i området.

Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre